Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Max Schulman Kokoomus
228

Max Schul­man

Agrologi, maanviljelijä

Kansain­vä­li­nen osaaja Max Schul­man on koke­nut maa- ja metsä­ta­lou­den asian­tun­tija ja toimi­nut erilai­sissa EU-liitän­näi­sissä elimissä.

Lahjoita

Kansain­vä­li­nen osaaja Max Schul­man on koke­nut maa- ja metsä­ta­lou­den asian­tun­tija ja toimi­nut erilai­sissa EU-liitän­näi­sissä elimissä. Laajasti verkos­toi­tu­nut Brys­se­lin ”lobbari” on erikois­tu­nut muun muassa maa- ja elin­tar­vi­ke­mark­ki­noi­hin, huol­to­var­muu­teen, ruoka­tur­vaan sekä maata­lous­tek­no­lo­gia-asioi­hin.

Schul­man on toimi­nut 17 vuotta MTK:n vilja-asia­mie­henä. MTK:n tehtä­vien ohella Schul­man on koti­maassa vara­pu­heen­joh­ta­jana vilja-alan yhteis­työ­ryh­mässä ja puheen­joh­taja Suomen Kaurayh­dis­tyk­sessä. 

Koke­nut EU-asian­tun­tija on sana­val­mis ja luova eikä pelkää tart­tua vaikei­siin asioi­hin. Schul­man on lois­tava verkos­toi­tuja, joka erin­omai­sen kieli­tai­tonsa ansiosta on valmis kansain­vä­li­siin tehtä­viin. 

Perhee­seen kuulu­vat espan­ja­lai­nen vaimo Marta ja kolme poikaa.

Skip to content