Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Maria Rautanen Kokoomus
224

Maria Rauta­nen

Diplomi-insinööri, yrittäjä

Maria on sähkö­tek­nii­kan diplomi-insi­nööri. Rauta­sella on tutkin­not myös kemiasta, puutar­ha­ta­lou­desta ja maata­lou­desta.

Lahjoita

Maria on sähkö­tek­nii­kan diplomi-insi­nööri. Rauta­sella on tutkin­not myös kemiasta, puutar­ha­ta­lou­desta ja maata­lou­desta. Hän työs­ken­te­lee ydin­voi­ma­teol­li­suu­dessa järjes­tel­mä­asian­tun­ti­ja­teh­tä­vissä.

Yli 15 vuoden työko­ke­mus ener­gia-alalla eri tehtä­vistä teräs­tää osaa­mista vaati­viin ener­gia­po­liit­ti­siin kysy­myk­siin. Rauta­sella on oma mobii­li­so­vel­luk­sia tuot­tava yritys. Maria on kotoi­sin Laiti­lasta, mutta viimei­set 20 vuotta hän on asunut Porissa. Kesä­paikka sijait­see Uuden­kau­pun­gin saaris­tossa, josta hänen äitinsä on syntyi­sin.

Veressä virtaava saaris­to­lai­sen sinnik­kyys selvitä vaikeis­ta­kin haas­teista on tehnyt Mariasta päät­tä­väi­sen yrit­tä­jän ja sijoit­ta­jan. Maria on äiti ja Porin kaupun­gin vara­val­tuu­tettu. Hän oli ehdolla kevään 2023 eduskuntavaaleissa.Vahvaa osaa­mista löytyy halli­tus­työs­ken­te­lystä talo­yh­tiöissä ja kunnal­li­sissa luot­ta­mus­teh­tä­vissä. Ener­gia-asioi­den lisäksi Marian sydäntä lähellä ovat golf, koti­mai­nen ruoka ja maaseu­dun elin­kei­noe­lä­män vahvis­ta­mi­nen.

Skip to content