Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
92

Elina Kuula

Oikeustieteen opiskelija

Olen 24-vuotias oikeus­tie­teen opis­ke­lija ja rova­nie­me­läi­nen nuori polii­tikko. Toimin Rova­nie­men kaupun­gin­val­tuu­tet­tuna ja Lapin hyvin­voin­tia­lu­een vara­val­tuu­tet­tuna. Poli­tii­kassa tavoit­teeni on olla raken­ta­massa yhteis­kun­taa, jossa jokai­nen voi tavoi­tella unel­mi­aan, tehdä itsel­leen mielek­käitä elämän­va­lin­toja ja menes­tyä. Olen ehdolla, koska nuoren suku­pol­ven tule­vai­suu­den naker­ta­mi­sen on loput­tava, ja päätök­siä on tehtävä sekä kestä­vän talou­den että jokai­sen hyvin­voin­nin eteen.

Lahjoita

Skip to content