Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Eurovaaliehdokas Annika Sipola Kokoomus
230

Annika Sipola

YTM, yrittäjä

Lappi­lai­nen sini­vih­reä ja arvo­li­be­raali

Lahjoita

Sipola on synty­jään sodan­ky­lä­läi­nen, kun hänen vanhem­mil­laan oli kylä­kauppa nelos­tien varrella 90-luvun alkuun saakka. Suurim­man osan elämäs­tään hän on asunut Rova­nie­mellä ja tällä hetkellä hän asuu Sallassa. Sipola muutti puoli vuotta sitten Sallaan puoli­sonsa kanssa mutta ajelee paljon Rova­nie­men ja Sallan väliä.

Teiden kunto on tullut tutuksi. Samoin itära­jan läsnä­olo. Sipola haluaa edis­tää erityi­sesti itära­jan lähei­syy­dessä asuvien suoma­lais­ten turval­li­suutta ja tuoda esille Lapin elin­kei­no­jen kuten metsä-, malmi- ja matkai­lu­teol­li­suu­den merki­tystä koko Euroo­palle.  

Sipola on poli­tiik­ka­tie­teistä valmis­tu­nut yhteis­kun­ta­tie­tei­den mais­teri ja hänen työuraansa on kuulu­nut yrit­tä­jyy­den ja työl­li­syy­den edis­tä­mi­nen Lapissa. Tällä hetkellä hän on aloit­te­leva toimi­ni­miy­rit­täjä. Sipola harras­taa vapaa-ajalla cross­fi­tia ja lenk­kei­lyä sekä tykkää tehdä hyvää ruokaa. Poro­pasta on Sipo­lan lempi­ruoka. 

Skip to content