Cookie-inställningar Vår webbplats använder cookies för att webbplatsen ska fungera korrekt och för att din användarupplevelse ska bli ännu bättre. Du kan läsa mer om dem samt konfigurera dina inställningar
95

Terhi Salmela

Sosionomi

Olen amma­til­tani lähi­ho­i­taja, hieroja, eläi­navus­te­i­nen valmen­taja ja sosi­o­nomi. Työko­ke­musta kertynyt varhais­kas­va­tuksesta, lasten­su­o­jelun perhe­työ­stä, aiku­is­so­si­aa­li­työ­stä ja työl­li­syyspal­velu­ista, yrit­täjäko­ke­musta kertynyt 21-vuotta. Työs­ken­te­len Lapin hyvin­vo­in­ti­alu­e­ella, työl­li­stä­misyk­si­kössä yksilövalmentajana/​sosiaaliohjaajana. Harras­tan moot­to­ripyör­ä­ilyä, metsä­s­ty­stä ja liikun­taa, toimin myös kunto­nyrk­keilyo­h­jaa­jana. Maan­pu­o­lustus­nai­siin liityin 2022. Omaan korkean työmo­raa­lin ja asio­ita vien eteen­päin lempeän lujalla otte­ella.

Donate

Skip to content