Cookie Settings Our site uses cookies in order for the site to function properly and for your user experience to be even better. You can read more about them use and control their settings.
96

Riitta Savukoski

Työllisyysasiantuntija, HTM

Olen äiti, organ­isoija ja johtaja. Perheeseeni kuuluu mies ja neljä lasta. Tärkeintä on ihmis­ten aito kuun­telem­i­nen ja välit­tämi­nen. Toimin Kokoomuk­sen puolue­hal­li­tuk­sessa ja Lapin piirin puheen­jo­hta­jana, Lapin liiton halli­tuk­sen vara­puheen­jo­hta­jana ja Kemi­jär­ven kaupung­in­hal­li­tuk­sen 1. vara­puheen­jo­hta­jana. Haluan, että Lapissa jokaisella on yhden­ver­tais­esti mahdol­lisuus elää ja asua turval­lis­esti, kasvat­taa lapsia, lasten ja nuorten on hyvä vart­tua, käydä kouluja, täällä on hyvä tehdä töitä ja yrit­tää sekä ikään­tyä arvokkaasti. Vahvempi Lappi on yhteinen tavoit­teemme!

Donate

Skip to content