Cookie Settings Our site uses cookies in order for the site to function properly and for your user experience to be even better. You can read more about them use and control their settings.
91

Jaana Kosti­ainen

Tradenomi, toimistosihteeri

Olen 28-vuotias tornio­lainen toimis­tosi­h­teeri sekä Lapin Kokoomus­nais­ten puheen­jo­htaja. Poli­ti­ikka on ollut into­hi­moni jo pien­estä pitäen. Haave yhteisiin asioi­hin vaikut­tamis­esta kansane­dus­ta­jana on elänyt mielessäni jo parin vuosikymme­nen ajan. Nyt on oikea aika pyytää lappi­laisilta luot­ta­musta tuohon tehtävään. Poli­ti­ikka ei saa olla mustavalkoista eikä sinisilmäistä. Päätök­sen­teon lähtöko­htana on oltava inhimil­lisyys ja faktat. Haluan olla raken­ta­massa Suomea, jossa ahkeru­ud­esta palk­i­taan ja aidosti heikoim­massa asemassa olevista pide­tään huolta.

Donate

Skip to content