Cookie Settings Our site uses cookies in order for the site to function properly and for your user experience to be even better. You can read more about them use and control their settings.
88

Heikki Autto

Kansanedustaja, HTM

Olen toisen kauden kansane­dus­taja ja Kansal­lisen Kokoomuk­sen puolue­val­tu­us­ton puheen­jo­htaja. Lapin ihmisille tärkei­den asioiden edis­tämi­nen osana Suomen menestyk­sen raken­tamista on aina ollut tärkein tavoit­teeni. Lupaan, että Lapin ääni kuuluu eduskun­nassa ja näkyy tule­van halli­tuk­sen poli­ti­ikassa. Pien­ten lasten isänä teen päätök­siä, joista voin kantaa vastuun vielä vuosikym­mentenkin päästä.

Donate

Skip to content