Cookie Settings Our site uses cookies in order for the site to function properly and for your user experience to be even better. You can read more about them use and control their settings.
97

Annika Sipola

Yhteiskuntatieteiden maisteri

Nyt teen täysillä töitä kohti unel­maani. Unel­mani on päästä Suomelle töihin, kansane­dus­ta­jaksi. Valmis­tuin 2017 Lapin yliopis­tosta poli­ti­ikkati­eteistä mais­teriksi ja valmis­tu­misen jälkeen olen tehnyt monen­laisia työte­htäviä, joista viimeisim­mät ovat Lapin Yrit­täjien järjestöpääl­likön ja työl­lisyyttä edis­tävän hankkeen projek­tipääl­likön tehtävät. Olen syntype­r­äi­nen lappi­lainen ja asun tällä hetkellä asun puolisoni kanssa Rovaniemellä ja vapaa-ajalla käyn cross­fit-treeneissä ja teen usein todella hyvää ruokaa. Tykkään kuun­nella erityis­esti suomiräp­piä. Tärkeintä minulle on hyvin­vointi.

Donate

Skip to content