Kaakkois-Suomen Kokoomus – kokoomus.fi
MENU
Kaakkois-Suomen Kokoomus

Kaakkois-Suomen Kokoomus

Kaakkois-Suomen Kokoomus
Torikatu 6
45100 Kouvola
vaihde 0207 488 488

toimin­nan­johtaja Pia Rantanen
puh. 050 563 7306
pia.rantanen@kokoomus.fi

www.kaakkois-suomenkokoomus.fi

Kokoomus.fi