Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Kulku­yh­tey­det Kala­joelle

Liityn­tä­kul­je­tuk­set junilta on järjes­tetty seuraa­ville vuoroille:

meno pe 10.6 Kokko­laan etelästä saapuva juna (IC23 klo 12.26) – paluu su 12.6 Kokko­lasta lähtevä juna (IC26 klo 15.21) 

meno pe 10.6 Kokko­laan etelästä saapuva juna (IC25 klo 16.14) – paluu su 12.6 Kokko­lasta lähtevä juna (IC26 klo 15.21) 

Kulje­tus su IC26 junaan lähtee kokous­pai­kan edestä klo 14.15!

Kulje­tuk­sia voi ostaa otta­malla yhteyttä majoi­tus­va­rauk­sia hoita­vaan Kala­joen keskus­va­raa­moon.

Kulje­tuk­set tulee varata 3.6. mennessä!

Kokousa­lu­een bussi­lii­kenne

Puolue­ko­kouk­sessa liiken­nöi perjan­taista sunnun­tai­hin bussi, joka kier­tää alueella Matkai­lu­tien rengas­reit­tiä. (Tapion tupa-Rantakalla-Merisärkkä-Santa’s Hotel-Areena).

Reit­tiä ajetaan 30-60min vuoro­vä­lillä ja ruuhka-aikoina non-stop.

Lipun kokous­bus­siin voit ostaa etukä­teen puolue­ko­kous­si­vulta (https://www.kokoomus.fi/vaikuta/puoluekokous/tilaisuudet-ja-oheistuotteet/) tai puolue­ko­kous­pai­kalla info-pisteeltä. Etukä­teen ostet­tuna bussi­li­pun hinta on 10€ ja Kala­joella 15€.

Puolue­ko­kous­si­vulle tulee myös kartta, josta näet pysä­kit.

Liiken­nöin­tia­jat:

Pe 10.6. klo 12-20

La 11.6. klo 8-24

Su 12.6. klo 8-14

Ruuhka-aikoina ajetaan non-stop kahdella autolla;

Pe 18.00 - 19.00

La 8.00 - 9.30, 16.00 – 17.30, 19.00 – 20.00 ja 23.00 – 24.00

Su 8.30 – 10.00

Skip to content