• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Korkeakoulujen edustajistovaalit 2019

  LTKY:n ehdokkaat


  Äänes­ty­saika Lappeen­ran­nan teknil­li­sen yliopis­ton yliop­pi­las­kunta LTKY:ssä ennak­ko­vaa­lit alka­vat tiis­taina 22.10. Varsi­nai­set vaali­päi­vät ovat 5.–6.11. Äänes­tä­mällä poliit­tista ehdo­kasta tiedät mitä saat!

  46

  Jere
  Parviainen

  Tuotantotalous

  47

  Elna
  Arokivi

  Energiatekniikka