Sulje valikko
Valikko Avaa/sulje valikko
Gredi-ohjeita

Gredi-ohjeita

Kokoo­muk­sen aineis­to­pal­velu Gredi

Etsitkö someen sisäl­töä, haluatko tehdä itse jako­ku­van? Kaikki tämä on Gredissä!

Mikäli tarvit­set aineis­toa netti­käyt­töön (sosi­aa­li­nen media, netti­si­vut, sähkö­posti yms.) valitse kansio SOME. Mikäli etsit painet­ta­vaa mate­ri­aa­lia, kaikki aineisto on kohdan JULKAISUT JA PRINTTI alla. Parasta tässä on, että sinun ei tarvitse ymmär­tää RGB- ja CMYK-väri­pro­fii­lien päälle, kunhan vain käytät aineis­toa oikeasta kansiosta.

Voit tehdä Gredi-aineis­to­pal­ve­lussa some­käyt­töön sopi­via jako­ku­via. Voit vaih­taa pohjiin omat teks­tit ja omat kuvat.

Jos tarvit­set neuvoja visu­aa­li­suu­teen, tutustu kokoo­muk­sen brän­di­kir­jaan.

Paino­­-mate­ri­aa­lit

Some-aineis­tot

Brändi­kirja


Face­book

Näin teet Face­book-kuvan Gredissä:

1. Mene osoit­tee­seen www.kokoomus.fi/gredi
2. Valitse “SOME”-kansio
3. Valitse “Muokat­ta­vat pohjat (FB)” -kansio
4. Valitse halua­masi pohja
5. Vaihda teksti- tai kuva­si­sältö halua­mak­sesi (tarkem­min videolla)
6. Tallenna tiedosto omalle koneelle “Lataa kuva” -napista vasem­massa yläreu­nassa

Katso opas­vi­deo Face­book-kuvan teke­mi­sestä:

 

Tee Face­book-kuva tästä

Insta­gram

Suun­nit­tele Insta­gram-pohja tästä