Aineis­to­pankki Gredi

Etsitkö someen sisäl­töä, haluatko tehdä itse jako­ku­van? Kaikki tämä on Gredissä!

Mikäli tarvit­set aineis­toa netti­käyt­töön (sosi­aa­li­nen media, netti­si­vut, sähkö­posti yms.) valitse kansio SOME. Mikäli etsit painet­ta­vaa mate­ri­aa­lia, kaikki aineisto on kohdan JULKAISUT JA PRINTTI alla. Parasta tässä on, että sinun ei tarvitse ymmär­tää RGB- ja CMYK-väri­pro­fii­lien päälle, kunhan vain käytät aineis­toa oikeasta kansiosta.

Voit tehdä Gredi-aineis­to­pal­ve­lussa some­käyt­töön sopi­via jako­ku­via. Voit vaih­taa pohjiin omat teks­tit ja omat kuvat.

Jos tarvit­set neuvoja visu­aa­li­suu­teen, tutustu kokoo­muk­sen brän­di­kir­jaan.