• FI
 • SV
 • Avaa/sulje valikko
  Gredi-ohjeita

  Gredi-ohjeita

  Kokoo­muk­sen aineis­to­pal­velu Gredi

  Etsitkö someen sisäl­töä, haluatko tehdä itse jako­ku­van? Kaikki tämä on Gredissä!

  Mikäli tarvit­set aineis­toa netti­käyt­töön (sosi­aa­li­nen media, netti­si­vut, sähkö­posti yms.) valitse kansio SOME. Mikäli etsit painet­ta­vaa mate­ri­aa­lia, kaikki aineisto on kohdan JULKAISUT JA PRINTTI alla. Parasta tässä on, että sinun ei tarvitse ymmär­tää RGB- ja CMYK-väri­pro­fii­lien päälle, kunhan vain käytät aineis­toa oikeasta kansiosta.

  Voit tehdä Gredi-aineis­to­pal­ve­lussa some­käyt­töön sopi­via jako­ku­via. Voit vaih­taa pohjiin omat teks­tit ja omat kuvat.

  Jos tarvit­set neuvoja visu­aa­li­suu­teen, tutustu kokoo­muk­sen brän­di­kir­jaan.

  Paino­­-mate­ri­aa­lit

  Some-aineis­tot

  Brändi­kirja


  Face­book

  Näin teet Face­book-kuvan Gredissä:

  1. Mene osoit­tee­seen www.kokoomus.fi/gredi
  2. Valitse “SOME”-kansio
  3. Valitse “Muokat­ta­vat pohjat (FB)” -kansio
  4. Valitse halua­masi pohja
  5. Vaihda teksti- tai kuva­si­sältö halua­mak­sesi (tarkem­min videolla)
  6. Tallenna tiedosto omalle koneelle “Lataa kuva” -napista vasem­massa yläreu­nassa

  Katso opas­vi­deo Face­book-kuvan teke­mi­sestä:

   

  Tee Face­book-kuva tästä

  Insta­gram

  Suun­nit­tele Insta­gram-pohja tästä