Vaali­mai­nok­sen valmis­ta­mi­nen

Gredi – kokoo­muk­sen aineis­to­pankki

Etsitkö someen sisäl­töä, haluatko tehdä itse jako­ku­van? Kaikki tämä on Gredissä! Mikäli tarvit­set aineis­toa netti­käyt­töön (sosi­aa­li­nen media, netti­si­vut, sähkö­posti yms.) valitse kansio some. Mikäli etsit painet­ta­vaa mate­ri­aa­lia, kaikki aineisto on kohdan julkaistu ja printti alla.

Voit tehdä Gredi-aineis­to­pal­ve­lussa some­käyt­töön sopi­via jako­ku­via. Voit vaih­taa pohjiin omat teks­tit ja omat kuvat.

Jos tarvit­set neuvoja visu­aa­li­suu­teen, tutustu kokoo­muk­sen brän­di­kir­jaan.