Kokoomus.fi / Vaalityö

Vaali­työ

Yllä olevista linkeistä löydät lisä­tie­toa niin ehdok­kaan kuin yhdis­tyk­sen­kin vaali­työ­hön, koulu­tuk­seen, vaali­ra­hoi­tuk­seen ja opas­tusta vaali­mai­nok­sen valmis­tuk­seen. Lisää opas­vi­deoita eri aihei­siin löydät koulu­tuso­sion alta.