Wallinheimo: Digikärkihankkeista tehot irti

Hallituksen julkisen ja yksityisen sektorin digitalisoimiseen sekä opetuksen digiloikkaan tähtäävät kärkihankkeet ovat hyviä, ja ne pitää nyt muuttaa todellisuudeksi ottamalla niistä tehot irti.

Näin vaatii Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo.

”Hallitus on kärkihankkeissaan varannut erilaisiin digitaalisuushankkeisiin rahaa 200 miljoonaa euroa. Se on osoitus paitsi hallituksen kunnianhimosta myös digitaalisiin ratkaisuihin osoitetuista odotuksista. Nyt on pidettävä huoli siitä, että kunnianhimoa riittää myös hankkeiden toteutuksessa,” Wallinheimo toteaa.

Wallinheimo pitää hyvänä sitä, että julkisen sektorin digitalisaatiota tehdään nyt käyttäjälähtöisesti. Se vähentää olennaisesti hukkainvestointien määrää.

”Kaikki merkittävä digitaalinen kehitystoiminta tapahtuu tätä nykyä palveluiden kuluttajien ja niiden kehittäjien vuorovaikutuksessa, ja tämä kehittäminen on jatkuvaa. On hyvä, että julkisten palveluiden kehittämisessä tullaan vihdoin 2010-luvulle. Taitavasti toteutettuna tämä mahdollistaa samaan aikaan sekä paremmat palvelut että mittavat rahalliset säästöt,” Wallinheimo katsoo.

Erityisesti perusopetukseen suunnitellussa digiloikassa käyttäjälähtöisellä kehittämismallilla olisi Wallinheimon mielestä paljon annettavaa.

”Suomalaisen perusopetuksen digitalisoimisessa ei saa tyytyä vain tekniikan vaan myös toimintatapojen mullistamiseen. Esimerkiksi lasten ja nuorten oppimisen tavat ovat radikaalisti muuttuneet maailman verkottumisen myötä. On aika tunnustaa tuo muutos ja vahvistaa meidän lasten ja nuorten pärjäämismahdollisuuksia yhä nopeammin muuttuvassa maailmassa”, Wallinheimo päättää.

Eduskunta keskusteli tänään hallituksen asettamista kärkihankkeista asiaa käsitelleen hallituksen tiedonannon pohjalta. Hallitus on varannut kärkihankkeiden toteuttamiseen miljardi euroa vuosille 2016–18. Tämän lisäksi hallitus sijoittaa 600 miljoonaa euroa teiden ja väylien korjausvelan pienentämiseen osana hallituksen kasvupakettia.