Virolainen: Turva­koti­palvelut on tur­vattava kaikki­alla Suo­messa

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anne-Mari Virolainen on huolissaan naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä sekä turvakotipalvelujen tulevaisuudesta.

-Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseen tähtäävä ohjelma hyväksyttiin Suomessa jo vuonna 2010, mutta hankkeeseen ei ole vieläkään saatu kohdistettua riittäviä määrärahoja. Periaatteellisista linjauksista ei kuitenkaan ole apua, ellei niitä tueta käytännön resursoinnilla.

Erityisen huolissaan Virolainen on turvakotipalvelujen saatavuudesta.

-Kuntatalouden tiukkuus on johtanut siihen, että osa kunnista on vähentänyt palvelujen ostoa tai jopa lopettanut ostot kokonaan. Asiakkaiden tarpeita vastaaviin palvelujen uudistamiseen ja esimerkiksi avopalvelujen kehittämiseen on annettava joka kunnassa mahdollisuus, mutta kaikkein tärkeintä on varmistua siitä, että palvelut ovat jokaisen niitä tarvitsevan ulottuvilla.

Virolainen kiirehtiikin hallitusohjelmassa tavoitteeksi sovittua turvakotipaikkojen lisäämistä sekä lähisuhde- ja perheväkivallan kohteeksi joutuneiden palvelujen turvaamista lailla.

-Kansalaisten tasavertaiset oikeudet tarvittaviin tukipalveluihin on turvattava viime kädessä lainsäädännöllä.

Euroopan Neuvoston suosituksen mukaan saatavilla pitäisi olla yksi perhepaikka kymmentätuhatta asukasta kohden, mikä Suomessa tarkoittaisi noin 500 perhepaikkaa. Tällä hetkellä turvakodeissa on 123 perhepaikkaa ja 375 vuodepaikkaa.