Virolainen: Sähköinen tunnistautuminen ansaitsee uuden mahdollisuuden

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansaedustaja Anne-Mari Virolainen kannattaa kotimaiseen palveluväylähankkeeseen liittyvän sähköisen tunnistautumisen kehittämistä.

– Toistaiseksi yksityisten henkilöiden sähköinen tunnistautuminen on perustunut pääasiassa pankkien ja operaattorien tarjoamiin ratkaisuihin. Nykymallin haittapuolena on ollut sirpaleisuus ja esimerkiksi tunnistautumispalveluita tarvitsevien pk-yritysten riippuvaisuus pankkien ja operaattoreiden palveluista. Yksityiset toimijat tunnistavat vain omat asiakkaansa, eivätkä tunnistautuminen tai identiteetinhallinta onnistu niiden välityksellä kaikkialla verkossa. Puutteelliset tunnistautumismahdollisuudet vaikeuttavat uusien innovaatioiden syntymistä.

Virolaisesta sähköisen tunnistautumisen tulee olla valtion tarjoama ydinpalvelu.

– On tärkeää, että Suomi pystyy tarjoamaan kansalaisilleen sähköisen identiteetin siinä missä passin ja henkilökortinkin. Se on olennaista sekä verkkopalvelujen käyttömahdollisuuksien parantamiseksi että sähköisten palvelujen kehittämiseksi. Panostamalla verkkotunnistautumiseen julkinen sektori voi kohottaa myös omaa palvelutasoaan ja tehostaa toimintaansa.

Sitra, Väestörekisterikeskus, liikenne- ja viestintäministeriö ja valtiovarainministeriö ovat selvittäneet viime aikoina edellytyksiä laatia henkilön sähköistä tunnistautumista koskeva suositus. Virolaisen mukaan hankkeessa on otettava opiksi epäonnistuneesta HST-korttiprojektista.

– HST-korttihanke epäonnistui, koska kortteja ei otettu laajalti käyttöön eikä palveluita syntynyt. Hankkeen taustalla oleva tarve ei kuitenkaan ole poistunut. Valtiolla on hyvät edellytykset toimia yleisten tunnistautumispalveluiden tarjoajana ja takaajana kaikille sähköistä identiteettiä tarvitseville kansalaisilleen.

Virolaisesta Suomella on nyt myös tilaisuus toimia asiassa suunnannäyttäjänä muulle maailmalle.

– Julkisen sektorin palvelutuotannon sähköistyminen nivoutuu yhteen koko EU:n laajuisten digitaalisten sisämarkkinoiden kanssa. Turvallinen ja luotettava sähköinen tunnistautuminen on digitaalisen infrastruktuurin perustarve. Mitä aikaisemmin saamme Suomeen luotettavan ja laajasti toimivan tunnistautumisjärjestelmän, sitä paremmassa asemassa kotimaiset toimijamme ovat kansainvälisessä kilpailussa. Ne saavat parhaimmillaan jopa merkittävän etulyöntiaseman digitaalisten palvelutuotteiden valmistamisessa ja tuotekehityksessä.