Virolainen: Palkkaerot supistuvat vain teoilla

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anne-Mari Virolainen hämmästelee SDP:n Antti Rinteen lausuntoa siitä, että palkkatasa-arvon edistämiseksi ei tarvittaisi toimia.

?Hoivavastuun jakaminen tasaa palkkaeroja. Emme voi jäädä istuskelemaan ja odottamaan palkkaerojen tasoittumista, vaan tarvitaan tekoja.?

Virolainen toivoo, ettei SDP hiihtäisi kahdella ladulla vaatiessaan palkkatasa-arvon edistämistä. Virolainen muistuttaa SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jouni Backmanin ilmoittaneen ensimmäisenä, että SDP ei ole valmis viemään perhepakettia eteenpäin. Virolaisen mukaan juuri perhevapaiden jakaminen on hyvä keino naisten ja miesten palkkatasa-arvon edistämiseksi.

?Kotona ja työelämässä tarvitaan isät ja äidit. Tämä on myös lapsen etu. Kokoomus haluaa työskennellä naisten työmarkkina-aseman parantamisen, urakehityksen esteiden poistamisen ja palkkaeron kutistamisen eteen. Naiset käyttävät tällä hetkellä yleisesti vanhempainvapaat ja kotihoidon tuen käyttäjistä 94 % on naisia. Pitkät hoitovapaat ja katkonaiset työurat hidastavat naisten palkkakehitystä. Näin ollen myös naisten tuleva eläke jää pienemmäksi.?

Virolainen vaatii konkreettisia tekoja palkkatasa-arvon vahvistamiseksi ja toivoo, että myös SDP kertoisi omat esityksensä.

?Työelämästä pitää tehdä tasa-arvoisempaa. Vanhemmuuden kustannukset on jaettava nykyistä tasaisemmin. Lisäksi on uudistettava vanhempainvapaajärjestelmä siten, että se tukee tasa-arvoista vanhemmuutta ja lisää pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia osallistua työelämään. Naisten uriin panostamalla tasataan palkkaeroja. Miten Rinne aikoo tasata palkkaeroja, jos mitään keinoja ei ole esittää?? päättää Virolainen.