Virolainen: Korkeakoulujen aloituspaikkoja voitava lisätä harkitusti

Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Anne-Mari Virolainen tukee hallituksen viisivuotista ohjelmaa, jonka mukaan korkeakoulujen aloituspaikkamäärää aiotaan kasvattaa.

– Yksin suuret hakijamäärät eivät ole riittävä peruste kasvattaa korkeakoulujen sisäänottoa. Aloilla, joilla on näköpiirissä kasvava työvoimatarve, tarvitaan kuitenkin lisäosaajia. Koulutuspaikkojen mitoittamisessa ei olekaan syytä käsitellä kaikkia korkeakoulutettuja yhtenä ryhmänä, vaan tehdä harkittuja täsmälisäyksiä.

Viime aikoina on uutisoitu laajasti akateemisen työttömyyden yleistymisestä. Aloituspaikkojen lisääminen pahenevasta työvoimapulasta kärsiville aloille ei ole Virolaisesta työttömyyttä lisäävä toimenpide.

– Koulutuspolitiikassa on pystyttävä arvioimaan tulevaa työvoimatarvetta lähivuosia pidemmällä perspektiivillä. Koulutusmäärien lisääminen ei automaattisesti lisää työttömyyttä, jos koulutus on laadukasta, palvelee työelämän tarpeita ja luo aidosti edellytyksiä myös uusien työpaikkojen syntymiselle.

Virolaisesta opiskelijoiden yrittäjyys- ja työllistymisvalmiuksia on parannettava aivan kaikilla aloilla.

– Uudet työpaikat syntyvät tällä hetkellä pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, ja tällaisissa yrityksissä piilee suuri kasvupotentiaali. Sen hyödyntäminen edellyttää kuitenkin osaajiltamme aiempaa parempaa verkostoitumista sekä oman markkinointi- ja muun yrittäjyysosaamisen parantamista.

Virolaisen mukaan osaamisen ylläpito ja kehittäminen ovat tärkeitä elementtejä myös työelämään jo siirtyneille.

– Jonkin tietyn tutkinnon suorittaminen ei useinkaan tuota kaikkea tarvittavaa osaamista. Tästä syystä on tärkeää, että myös korkeasti koulutettujen täydennyskouluttautumismahdollisuuksia ja muuntokoulutusta kehitetään jatkuvasti.