Virolainen ja Satonen: Pidemmät työurat turvaavat hyvinvointia

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Anne-Mari Virolainen ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Arto Satonen kiittävät Jukka Pekkarista työryhmineen perustavanlaatuisesta selvityksestä eläkejärjestelmämme uudistustarpeista.

?On tärkeää, että uudistamistyö etenee faktatiedon pohjalta, jotta eläkkeiden riittävä taso voidaan turvata myös jatkossa?, Virolainen ja Satonen sanovat.

Heidän mukaansa on hienoa, että suomalaiset elävät yhä terveempinä ja pystyvät siten nauttimaan pitempään eläkepäivistään. Tämä kehitys edellyttää kuitenkin uudistuksia työelämässä ja eläkejärjestelmässä. ?Eläkeiän sitominen elinajanodotteeseen olisi tästä näkökulmasta kestävä ratkaisu?, Virolainen sanoo.

Virolainen ja Satonen muistuttavat, että työurien pidentäminen alkupäästä, keskeltä ja loppupäästä yhteensä kahdella vuodella kuroo valtiovarainministeriön arvion mukaan kestävyysvajeesta umpeen noin kolmasosan. ?Työurien pidentämisen merkitys suomalaisille annettuun hyvinvointilupaukseen on aivan keskeinen. Jatkotyössä tavoitteiden tulee olla tarpeeksi kunnianhimoisella tasolla, jotta voimme turvata hyvinvointipalvelut myös tuleville sukupolville?, edustajat toteavat.

Virolaisen ja Satosen mukaan työuran pituuden ohella on työelämän laatukysymyksiin kiinnitettävä erityistä huomiota. ?Pitää etsiä myös kannusteita, miten esimerkiksi eläkeikää lähestyvät tai pienten lasten vanhemmat saadaan joustavasti pysymään työelämässä. Lisäksi työmarkkinajärjestöjen on mietittävä, miten uudistetaan osa-aikaeläke- ja työttömyyseläkeputkijärjestelmää, etteivät työuravaikutukset sula hukkaan sitä kautta?, Satonen tiivistää.

Virolainen ja Satonen toivovat, että työmarkkinakentässä palkkaratkaisun myötä löytynyt yhteinen sopimisen henki kantaa pitkälle myös eläkepöydissä. ?Urakassa onnistuminen on kaikkien osapuolten ja jokaisen suomalaisen etu?, edustajat päättävät.

Lisätietoja:
Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Anne-Mari Virolainen 050-512 1941

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja
Arto Satonen 050-511 3110