Virkkunen: Nuorille töitä!

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkusen mukaan Nuorisotakuun toteuttamisessa on kirittävä. Vappuna Jyväskylässä puhunut Virkkunen totesi, että tiedot nuorisotyöttömyyden nopeasta kasvusta on otettava vakavasti. Virkkusen mukaan kunnille pitää antaa lisää vapautta takuun toteuttamiseen.

– Vastuu nuorten työllistymisestä on meillä jokaisella. Se on paitsi nuorten itsensä etu, myös koko yhteiskunnan etu. Ikääntyvässä Suomessa meillä ei ole varaa hukata yhtään ikäluokkaa.

– Vuoden alusta voimaan tullut nuorisotakuu on yksi hallituksen tärkeimmistä hankkeista. Sen toteutukseen ovat sitoutuneet ministeriöiden lisäksi työmarkkinajärjestöt, Suomen kuntaliitto ja Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry. Viimeistään nyt on siirryttävä puheista tekoihin myös kuntatasolla ja saatava yhteistyö elinkeinoelämän ja kuntien välillä jouhevaksi, Virkkunen totesi.

Virkkunen ehdottaa, että nuorisotakuun toteuttamiseen sitoutuville kunnille annetaan lisää vapauksia takuun toteuttamiseen.

– Tärkeintä on varmistaa se, että jokaiselle nuorelle löytyy paikka joko koulutuksessa tai työelämässä. Tätä tavoitetta ei saa hukata ylimääräiseen byrokratiaan. Nuorisotakuu voisi olla yksi kuntauudistuksen kokeiluhankkeista, joissa uudistuville kunnille annetaan vapaammat kädet yhteisen tavoitteen toteuttamiseen, Virkkunen sanoi.

Nuorisotakuuseen liittyvä koulutustakuu takaa jokaiselle peruskoulun päättävälle koulutuspaikan.

– Myös koulutustakuun toteuttaminen kaipaa lisäponnisteluja. Hallituksen kehysriihen päätös nuorten oppisopimuskoulutuksen vahvistamisesta ja uudesta nuorten oppisopimuksen ennakkojaksosta tukee tavoitetta erinomaisesti.

– Ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen jaossa taas tarvitaan herkkyyttä kuunnella alueiden tarpeita, jotta koulutuspaikat todella kohdistuvat sinne, missä tarvetta on eniten, Virkkunen muistutti.