Virkkunen: Nuoret nopeammin työelämään

Virkkusen mukaan korkean opiskeluiän syynä eivät ole niinkään pitkät opiskeluajat, kuin ylimääräiset välivuodet ja turha päällekkäiskouluttautuminen.
”Ikäluokkien pienentyessä tulee entistä tärkeämmäksi saada nuoret nykyistä nopeammin löytämään oma opintoalansa ja siirtymään opinnoista nopeammin työelämään”, Virkkunen muistuttaa.

Akava ja useat opiskelijajärjestöt esittivät keskiviikkona opinto-ohjauksen lisäämistä tavoitteen saavuttamiseksi.
”Ohjausta tarvitaan niin itse opintoihin kuin ammatinvalintaankin. Erityisesti henkilökohtaisen ohjauksen saatavuudessa on puutteita. Jokaisessa toisen asteen oppilaitoksessa tulee olla päätoiminen opinto-ohjaaja”, Virkkunen sanoo.

Myös pääsykoejärjestelmissä on parantamisen varaa. Virkkunen kannattaa opetusministeri Sari Sarkomaan esitystä yliopistojen pääsykokeiden perusteellisesta remontista.
”Suomalaiset aloittavat yliopisto-opintonsa kansainvälisesti vertaillen varsin myöhään. Pääsykokeita tulisi muuttaa selkeämmin uusia ylioppilaita suosiviksi”, Virkkunen sanoo.
Hänen mukaansa se voitaisiin tehdä hyödyntämällä ylioppilaskirjoituksia nykyistä paremmin, vähentämällä ulkolukua sekä järjestämällä useamman yliopiston yhteisiä ainekohtaisia pääsykokeita.

Virkkusen mukaan korkean opiskeluiän taustalla ovat myös puutteelliset mahdollisuudet akateemiseen täydennyskoulutukseen.
”Tällä hetkellä moni tutkinnon suorittanut aikuinen opiskelee yliopistoissa täydennyskoulutusmielessä, ilman aikomustakaan valmistua. He ovat mukana kilpailemassa samoista aloituspaikoista nuorten kanssa. Yliopistolain uudistamisen yhteydessä on järjestettävä nykyistä selkeämmin erillinen akateeminen täydennyskoulutus ja sen rahoitus”, Virkkunen painottaa.

Lisätietoja: Henna Virkkunen, gsm 050 512 1997


Kuvat