Virkkunen: Lukiouudistus rohkeasti vauhtiin!

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen korostaa lukioiden merkitystä Suomen korkean osaamisen peruspilarina ja maamme kilpailukyvyn takaajana. Virkkusen mukaan lukioiden kehittämistyö, tuntijako- ja opetussuunnitelmauudistukset sekä ylioppilaskirjoitusten sähköistäminen, on saatava rivakasti liikkeelle.

– Nyt on lukion vuoro. Kaikkia muita koulutusmuotoja on viime vuosina kehitetty ja uudistettu. Perusopetuksen tuntijako saatiin sovittua jo ennen kesälomia, opetusministerin onkin asetettava lukion tuntijakoryhmä hallitusohjelmassa sovitun mukaisesti viivyttelemättä, ministeri Virkkunen painotti lauantaina Heinolassa.

Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Laadukas ja ajassa elävä lukiokoulutus on tavoitteeseen pääsemiseksi aivan keskeistä. Lukiokoulutus on päivitettävä tähän päivään, etenkin tieto- ja viestintätekniikan hyödyntämisessä ollaan vasta lapsen kengissä.

– Kannustan opetusministeriä tarttumaan rohkeasti lukiokoulutuksen modernisointiin. Uudistuksen kärjessä on oltava ylioppilaskirjoitusten päivittäminen nykytekniikaan. Tavoitteena on oltava, että syksyllä 2016 uuden tuntijaon ja opetussuunnitelman piirissä aloittavat lukiolaiset, voivat suorittaa kaikki yo-kokeet tieto- ja viestintekniikkaa hyödyntäen. Huomisen Pisa-menestys ei synny nykyisiä tuloksia ihastelemalla, vaan rohkeasti yleissivistävää opetusta uudistamalla, Virkkunen muistutti.

– Lukioiden yleissivistävyyttä on vahvistettava ja kehitettävä lukioiden ja korkeakoulujen yhteistyötä. Näin polku jatko-opintoihin on helpompi löytää. Myös lukion ja työelämän yhteistyötä on syytä kehittää nykyistä monipuolisemmaksi, Virkkunen sanoi.

Lisätietoja: erityisavustaja Laura Rissanen, 041 540 4505