Virkkunen: Kunnallishallinnolla uudistumisen paikka

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen kannustaa myös maaseutumaisia kuntia tarttumaan kunta- ja palvelurakeneuudistuksen tuomiin mahdollisuuksiin.

– Suomen asukkaista yli miljoona asuu maaseutualueilla. Kuntien kannattaa myös näillä seuduilla selvittää tarkoin, mitä hyötyjä seudulle voitaisiin saada voimat yhdistämällä. Usein suurempi kunta tarkoittaisi vakaampaa kuntataloutta, ja laajempaa asiantuntemusta, kun koko henkilöstö saataisiin saman kunnan palkkalistoille. Arjen kannalta tärkeiden lähipalveluiden pitää silti jatkossakin olla siellä, missä ihmisetkin ovat, Kuopion Kirkkopäivien ”Hautajaiset seis, maaseutu elää”, seminaarissa puhunut Virkkunen muistutti.

Parhaillaan uudistettavan kuntalain tärkeimmäksi tavoitteeksi ministeri nosti demokratian vahvistamisen.

– Jatkuvasti laskenut kuntavaalien äänestysprosentti on meille päättäjille vakava merkki. Muutama vuosi sitten maaseutukatsauksen taustaksi toteutettu kansalaiskysely osoitti, että maaseudun asukkaat olivat pettyneitä edustukselliseen demokratiaan. Päättäjien yhteistyöhalu ja uudistumiskyky koettiin huonoksi, ja maaseudulla ongelmana pidettiin myös luottamustoimien keskittymistä samoille ihmisille.

– Kuntien toiminta on kyettävä uudistamaan niin, että myös tulevaisuuden suomalaiset kokisivat kunnan omaksi asiakseen. Tähän uudesta kuntalaista halutaan toimivat työkalut. Edustuksellisen demokratian vahvistamisen lisäksi asukkaat tarvitsevat lisää suoria osallistumisen ja vaikuttamisen väyliä.
Kesällä voimaan astuva vanhuspalvelulaki tuo lakisääteiset vanhusneuvostot joka kuntaan.

– Jotta pystyisimme uudistamaan kuntien ajattelua, myös nuorisovaltuustojen roolia on syytä vahvistaa ja tehdä ne lakisääteisiksi. Itse olen halukas selvittämään myös kuntavaalien äänestysikärajan alentamisen 16-vuoteen. Kirkko on ollut tässä edelläkävijänä. Tarvitsemme päätöksentekoon tulevaisuuden ääntä, Virkkunen sanoi.

Kuntalain kokonaisuudistus on parhaillaan käynnissä. Kuntien taloutta, hallintoa ja johtamista säätelevän lain on määrä tulla voimaan 2015 alusta. Hallitus tekee linjaukset sen tulevista suuntaviivoista lähiviikkoina.