Virkkunen: Kiusaamisen vastainen ohjelma kaikkiin kouluihin

? Kiusaamisen vastainen ohjelma tarvitaan kaikkiin suomalaisiin kouluihin. Tavoitteena ei voi pitää yhtään sen vähempää, kuin että kiusaaminen saadaan kitkettyä kokonaan suomalaisista kouluista, Kokoomuksen varapuheenjohtaja, opetusministeri Henna Virkkunen painottaa.

Virkkunen näkee, että panostukset koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ovat äärimmäisen tärkeitä lasten tulevaisuuden kannalta.

? Kiusatuksi tuleminen voi johtaa vakaviin ongelmiin, kuten poissaoloihin, oppimisvaikeuksiin, masennukseen ja lopulta jopa syrjäytymiseen. Koulusta on tehtävä paikka, jonne jokaisen on mukava mennä oppimaan yhdessä kavereiden kanssa, Virkkunen sanoo.

Tämän päivän työelämä edellyttää elinikäistä oppimista. Mikäli kokemukset oppimisesta ja opiskelusta jäävät jo alakoulussa synkiksi, ei intoa opiskeluun löydy myöhemmälläkään iällä. Kouluviihtyisyyteen vaikuttavat tekijät ovat keskeisiä asioita oppimisen kannalta.

? Koulujen turvallisuus, opettajan riittävä aika jokaiselle oppilaalle, koulujen kerhotoiminta ja kivat koulukaverit ovat niitä asioita, jotka ovat erityisen tärkeitä pienelle koululaiselle. Kouluviihtyvyyden parantamiseen osoitetut satsaukset kantavat hedelmää pitkälle tulevaisuuteen, Virkkunen tähdentää.