Virkkunen: Keskusta palaamassa 1970-luvulle perheverotusmallillaan

Vanhanen maalaili keskustan puoluevaltuuston kokouksessa mallia, jossa alle kaksivuotiaiden lasten vanhemmat siirtyisivät yhteisverotukseen, jolloin toinen vanhemmista voisi pääministerin mukaan jäädä kotiin ja toinen ”paahtaa sitäkin kovempaa työelämässä”.

”Ei järin uudelta systeemiltä vaikuta. Suomessa perheverotuksesta luovuttiin jo 1970-luvulla”, Virkkunen toteaa.

Hän muistuttaa, että jo tällä hetkellä nimenomaan pienten lasten isät tekevät pisintä työpäivää, kun taas naisten työuraa leimaa korkeasta koulutuksesta huolimatta pienipalkkaisuus ja pätkätyöt.

”Naisten työmarkkina-asema ei ainakaan vahvistuisi veromallilla, joka kannustaisi pienipalkkaisempaa puolisoa jäämään kotiin. Tällainen yhden elättäjän malli ei ole nykypäivää. Se ei myöskään vastaa ikärakenteen muutoksesta ja huoltosuhteen heikkenemisestä aiheutuviin tulevaisuuden haasteisiin”, Virkkunen huomauttaa.

Hänen mukaansa perheiden hyvinvointia voidaan parhaiten edistää vahvistamalla isien roolia kotona, muun muassa vanhempainvapaajärjestelmää uudistamalla. Se tukee myös tasa-arvotavoitteita, ja naisten asemaa työmarkkinoilla.

”Lapsiperheiden toimeentulon kannalta ongelma on, että vaikka verotus on yksilökohtaista, sosiaaliturvajärjestelmä on perhekohtainen. Sen johdosta kotona lapsia hoitavan vanhemman tuki on usein riippuvainen puolison tuloista. Tähän tarvitaan muutoksia”, Virkkunen sanoo.

Virkkusen mielestä SATA-komitean ja Hetemäen johdolla verotuksen uudistamista pohtivan työryhmän linjaukset tuleekin tarkastaa rinnakkain ennen lopullisia esityksiä, jotta nykyisestä kannustinloukuista verotuksen ja sosiaaliturvajärjestelmän osalta päästäisiin.

Lisätietoja: Henna Virkkunen, 050-512 1997, henna.virkkunen@kokoomusnaiset.fi

 


Kuvat