Viljelijä on palkkansa ansainnut

Maaseutuviraston tiedote viime viikolla nosti esiin huolen viljelijöiden vuoden 2015 tukien maksun aikataulusta. Virasto varoitti, että tukien maksu viivästyy huomattavasti tähän vuoteen verrattuna. Tämä on ehdottomasti ongelma, sillä viljelijän täytyy saada palkkansa aikanaan.

Viljelijätukia maksetaan vuosittain 1,8 miljardia. Tästä noin 400 miljoonaa uhkaa siirtyä vuonna 2015 seuraavan vuoden puolella maksettavaksi.

Kaikki mahdollinen on tehtävä, jotta siirtyvää erää saadaan pienennettyä ja ensimmäinen maksu liikkeelle mahdollisimman aikaisin syksyllä. Olen antanut Maaseutuvirastolle ja ministeriölle tehtävän etsiä ratkaisuja. Jo nyt aikatauluja on saatu paranemaan siitä, miltä ne vielä kuukausi sitten näyttivät.

Minun täytyy kuitenkin pysyä asiassa realistisena.

Suurimpina syinä hankalaan tilanteeseen ovat tukikausien vaihde ja tiukentuneet EU-säädökset. Ensi vuoden alusta siirrytään uuteen seitsenvuotiseen maataloustukikauteen, ja koko tukijärjestelmä muuttuu yhtä aikaa. Muutos on vaikea hallinnolle, kun samaan aikaan resursseja joudutaan kaikkialta vähentämään.

Tukirakenteen uudistuminen edellyttää muutoksia tukien hakuun, valvontaan ja maksamiseen sekä kirjanpitoon ja raportointiin. Uudistusneuvotteluissa Suomi yritti loppuun asti vähentää byrokratiaa; siinä ei valitettavasti onnistuttu. EU-säädösten mukaiset valvontavelvoitteet kiristyvät, ja pääperiaatteena on, että valvonnat on saatava valmiiksi ennen tukien maksamista.

Ely-keskukset suorittavat suuren osan tukivalvonnoista. Siksi Elyjen valvontaresurssit ovat keskeinen tekijä prosessin etenemiselle ja siten avainasemassa tukimaksujen ajoittumiselle. Huomattava osa valvonnasta on määräaikaista, kesäisin käynnistyvää kausityötä.

Ely-keskuksissa käynnissä olevat yt-neuvottelut saattavat entisestään vähentää tukien valvontaan ja maksatukseen käytettävissä olevia voimavaroja. Yritämme minimoida nämä supistukset priorisoimalla tehtäviä. Samalla ministeriö etsii mahdollisuuksia suunnata ylimääräisiä resursseja valvontojen toteuttamiseen.

Maaseutuviraston tiedotus maksuaikataulujen venymisestä oli tarpeellinen varoitus, mutta se ei tarkoita, että tyytyisimme tässä vaiheessa vain toteamaan asioiden tilan. Ratkaisuja pitää etsiä, kunnes ensimmäinen tuki on saatu liikkeelle syksyllä 2015 ja viimeinenkin tukikauden suoritus on viljelijälle maksettu.

Vuodesta 2016 alkaen tällaista tilannetta ei enää synny. Sähköinen tukihaku helpottaa viljelijöiden ja hallinnon toimintaa ja varmistaa osaltaan tukien maksamista ajoissa.

Aion vierailla lähiaikoina Seinäjoella Maaseutuvirastossa ja kääntää kaikki kivet, jotta viljelijät saavat kovalla työllä ansaitsemansa palkan.

 

Kirjoitus on julkaistu 18.1. Lännen median sanomalehdissä