Vihreitä tekoja

Kyse on siitä, että Kokoomus on epäonnistunut pahoin kertomaan uskottavasti omat ajatuksemme ympäristöpolitiikasta. Ympäristöprofiilimme on myös ollut aikaisemmin liian ohut.

Puolueessamme on pitkään ollut vahvoja ympäristöpoliitikkoja, kuten Pertti Salolainen ja Sirpa Pietikäinen. Kansanedustajamme Sari Sarkomaan aloitteesta Suomessa on työsuhdematkalippu. Myös koko EU:n Itämeristrategia on Kokoomuksen projektin tulos. Olemme tässä hallituksessa tehneet todennäköisesti historian suurimman ekologisen verouudistuksen ja siirtäneet verotuksen painopistettä työstä ja työllistämisestä kulutukseen yhteensä kahden miljardin euron arvosta. Verotusta on muutenkin muokattu ympäristöperusteiseksi päästöihin perustuvine auto-, ajoneuvo- ja työn alla olevine polttoaineveroineen.
Silti Kokoomus ei ole onnistuneet kertomaan ympäristövastuullista linjaansa uskottavasti. Totta on myös se, että me olemme myös muuttuneet. Ympäristöasiat ovat meille entistä tärkeämpiä. Ympäristövastuu ei ole vain ympäristöpolitiikkaa, vaan se on järkeviä, fiksuja valintoja, joita tekemällä kaikki voittavat: ympäristö, ihminen ja hyvinvointi. Miksi me sitten kampanjoimme? Siksi, että haluamme tuoda totuuden itsestämme esiin ja haluamme tuoda oman osaamisemme fiksun ympäristövastuun kantamiseen.
Haluamme tuoda markkinatalouden mukaan kantamaan vastuuta ympäristöstä. Toiseksi haluamme ihmiset mukaan kantamaan vastuuta. Meitä ympäristöfiksuja suomalaisia on miljoonittain. Emme ole täydellisiä, mutta olemme halukkaita ja kyvykkäitä tekemään ympäristöfiksuja tekoja. Niiden tekojen arvo täytyy tunnustaa, päästää ihmiset epätietoisuudesta omien valintojen merkityksestä ja kannustaa kantamaan oma kortensa kekoon.
Ympäristövastuun ei tarvitse olla kurjuuden harjoittelua eikä tuomiopäivän julistamista. Kaikesta ei tarvitse luopua, jos valitsemme oikein. Ilmastonmuutos, luonnonvarojen liikakäyttö ja ympäristön pilaaminen ovat ihmiskunnan ylivoimaisesti suurimmat uhat. Ne huolettavat meitä kaikkia. Siksi vihreällä on ainakin viisi miljoonaa eri sävyä. Ne ovat myös asioita, joissa maailman pitää toimia yhdessä.
Kokoomuksen politiikka on ympäristöfiksua. Se tarkoittaa kunnianhimoisten vihreiden tavoitteiden asettamista sekä fiksuimpien ja toimivimpien keinojen avointa etsimistä niiden toteuttamiseksi.
Kokoomuksella on kolme suurta tulevaisuuden tavoitetta: Tehdä Suomesta hiiletön yhteiskunta. Siinä me olemme uskottavin puolueista, koska kannatamme kaikkia päästöttömiä energialähteitä. Tehdä suomalaisista maailman ympäristötietoisin kansa, jossa jokainen kantaa osansa vihreissä talkoissa. Tehdä Suomesta ympäristöteknologian suurvalta. Haluamme uusiutuvan energian tukimiljoonat investointeihin, joilla suomalainen tietotaito kasvaa maailmanlaajuisiksi vientituotteiksi.
Suomen pitää näyttää esimerkkiä Euroopassa. Euroopan unionin on oltava ympäristö- ja ilmastopolitiikan edelläkävijä maailmassa. Edistyksellinen energia- ja ympäristöteknologia on maailmanmarkkinoiden ehkä nopeimmin kasvava liiketoimintapotentiaali. Suomalaisen työn ja hyvinvoinnin edistäminen voidaankin hyvin yhdistää pyrkimykseemme maapallon pelastamiseen.
Ilmastonmuutosta ei torjuta tuomiopäivän julistamisella. Ympäristöfiksu politiikka on konkreettisia tekoja tuomitsemisen ja haaveilun sijaan. Ympäristöä ei pelasteta ilman meitä jokaista ? tekojamme ja valintojamme. Me uskomme ja luotamme ihmisiin. Tervetuloa mukaan vihreisiin toivotalkoisiin.
[Kirjoistu on julkaistu Iisalmen Sanomissa 21.6.2010]