Vihreä verouudistus

 

Jätin vaalikauden viimeisen budjettiesitykseni viime viikolla. Talousnäkymät ovat paremmat kuin alkukesästä mutta epävarmuus on kuitenkin vielä suurta. Jo nyt voi silti todeta, että lamaa torjuva elvytyspolitiikka osui nappiin. Vaikka Suomen talous romahti enemmän kuin muissa euromaissa tai Yhdysvalloissa, ei työttömyytemme räjähtänyt kasvuun kuten muualla. Elvytys jätti meille kuitenkin jättilaskun, joka on maksettava osissa. Ensi vuonna vedämme valtion menojen kasvun tulojen kasvua pienemmäksi. Näin velkaantuminen alkaa supistua, vaikka onkin erittäin huolestuttavalla tasolla edelleen.
Ensi vuoden budjetissa esitän jatkettavaksi vihreää verouudistusta. Heti ensimmäisessä budjetissani teimme autoverotuksesta ja vuotuisesta ajoneuvoverosta päästöperusteisen. Mitä isommat hiilidioksidipäästöt ovat, sitä suurempi vero. Uudistus on laskenut uusien autojen päästöjä yli 15 prosenttia. Se on siis toiminut juuri toivotusti.
Ensi vuonna ryhdytään toteuttamaan päästöperusteista verotusta myös liikenne- ja lämmityspolttoaineissa. Bensiinin vero pysyy ennallaan, mutta muiden liikennepolttoaineiden verotus kevenee. Kevennys riippuu niiden ympäristöystävällisyydestä. Verotuksen kohteina ovat hiilidioksidi- sekä pienhiukkaspäästöt. Esimerkiksi yhdyskuntajätteestä valmistetun etanolin vero alenee 62,7 sentistä 33,7 senttiin litralta ja nyt vielä kehitysvaiheessa olevan metsätähdedieselin vero alenee noin 25 senttiin litralta.
Liikenteen verouudistusten tarkoituksena on tuoda vastuullinen markkinatalous ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan. Haluamme kannustaa ihmisiä käyttämään ympäristöystävällisiä polttoaineita ja yritysten panostavan voimakkaammin niiden tuotekehittelyyn. Uudistuksen vaikutukset ovat mittavia. Esimerkiksi jo liikenteestä tuttujen bensiinihybridien ostohintaa verouudistus on laskenut 5 000 eurolla.
Myös lämpövoimaloissa käytettyjen polttoaineiden verotus uudistetaan. Fossiilisten ja ilmastoa saastuttavien kivihiilen ja maakaasun verotus kiristyy selvästi ja turpeelle tulee pieni vero. Samalla tavalla polttoöljyn ja sähkön verotus kiristyy. Uudistuksessa siis suositaan uusiutuvia bioperäisiä polttoaineita. Tavoitteena on kannustaa yhä useampaa valitsemaan ympäristöystävällinen lämmitysjärjestelmä.
Ilmastonmuutoksen torjuminen maksaa. Uudistus nostaa kustannuksia niillä, joiden sähkö ja lämpö perustuvat nyt fossiilisiin, saastuttaviin polttoaineisiin. Tavoitteena onkin, että tulevaisuudessa yhä isompi osa kotiemme energian tarpeesta täytetään päästöttömästi ja ympäristöystävällisesti.
Vihreän verouudistuksen johtoajatuksena on ollut siirtää verotuksen painopistettä työn teon ja teettämisen verotuksesta erityisesti ympäristöä rasittavan kuluttamisen verotukseen. Kokonaisuudessaan kaksi miljardia euroa valtion vero- ja maksutuotoista on siirretty näin kannustamaan työntekoon ja ympäristötekoihin.
Ensi vuoden budjetissa edistetään myös voimakkaasti uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotukea lisätään 54 miljoonalla eurolla. Tämän pitäisi käynnistää lukuisia uusia tuuli- ja biovoimahankkeita. Energiatukeen varataan 114 miljoonaa euroa lisää, josta 50 miljoonaa euroa on tarkoitettu uuden sukupolven biopolttoaineita kehittäviin koelaitoksiin. Ilmastonmuutoksen torjuminen vaatii konkreettisia ja vaikuttavia toimia. Siksi jatkamme vihreää verouudistusta ja siksi panostamme uusiutuvaan energiaan.