Vierasblogi: Täältä tullaan ihminen

Yritysten toimintaympäristö on nopeassa muutoksessa. Julkisessa keskusteluissa vilisevät termit kuten yksityisen kulutuskysynnän lasku, kestävyysvaje, leikkauspaineet, yritysten tiukentuva verotus, Euro-alueen kriisi ja henkilöstövähennykset. Samanaikaisesti suomalaisten kulutuskäyttäytyminen muuttuu paljon nopeammin kuin yritysten toimintamallit ja kyky palvella asiakkaitaan eri kanavissa.

Yritysten on haastavaa löytää tässä ajassa ne tekijät, joihin keskittyä, jotta liiketoiminnan kannattavuus ja kasvu saavutetaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Hämmentävää on, että laskusuhdanteessa suomalaisissa yrityksissä mittaaminen vähenee. Etenkin innovaatioihin ja asiakkaisiin liittyvä mittaaminen laskee. Fokuksen asettaminen ja seuraaminen on entistä haastavampaa.

Kesällä 2013 heräsimme tähän tilanteeseen. Syntyi Frankly Partners. Yritys, joka auttaa yrityksiä menestymään ja kasvamaan.

Lähdimme rohkeasti kohtaamaan suomalaisten yritysten johtoa viestillämme: Kasvun keskeisin ajuri on asiakasnäkemys. Ymmärtämällä asiakkaitaan ? sekä kuluttajia että päättäjiä, ihka oikeita ihmisiä ? yritykset kehittävät tehokkaimmin liiketoimintaansa sekä markkinointiaan ja myyntiään.

Asiakasnäkemyksen keskeinen voima on siinä, ettei se jää informaation tasolle. Se pohjautuu monipuoliseen dataan, mutta osaa kiteyttää selkeästi keskeisimmät kehityskohteet ja läpiviennissä oleelliset toimenpiteet sekä mittarit, niin strategisella kuin päivittäisen toiminnankin tasolla.

Alusta alkaen halusimme elää kuten opetamme. Halusimme kuulla suoraan asiakkailtamme, mitä konkreettisia asioita he tarvitsevat oman liiketoimintansa kehittämiseksi. Halusimme osoittaa, että asiakasnäkemyksen kautta meidän on mahdollista tuottaa omille asiakkaillemme juuri sitä lisäarvoa, jota he menestyäkseen tarvitsevat. Toisaalta halusimme päästä kiinni nopeasti kannattavaan liiketoimintaan ja työllistää huippuosaajia.

Reilua vuotta myöhemmin elämme vaihetta, jossa ensimmäinen täysi tilikautemme päättyi vuoden vaihteessa. Teemme voitollista liiketoimintaa, meillä on 23 asiakasyritystä (kotimaisista ja ulkomaisista pörssiyhtiöistä pieniin paikallisiin toimijoihin), yli 60 läpivietyä projektia sekä tyytyväiset asiakkaat, jotka sekä ostavat meiltä lisää että suosittelevat meitä kollegoilleen, jotka etsivät uusia lähestymistapoja bisneksensä kehittämiseen.

Menestyksemme tärkein tekijä ovat aiemmin mainitut huippuosaajat. Meitä on nyt kymmenen ja rekrytoimme tänä vuonna useita henkilöitä lisää. Aidot, rohkeat, älykkäät, kunnianhimoiset ammattilaiset, jotka motivoituvat siitä, että teemme monia asioita ensimmäistä kertaa Suomessa, ehkä maailmassakin. He saavat voimaa siitä, että toimimme tiiminä erilaisten asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa. Ja he arvostavat sitä, että haastamme ja tuemme toisiamme kaikissa tilanteissa. Tietävät, että olemme ihmisiä toinen toisillemme.

Haluamme olla kokoamme suurempi esimerkki siitä, miten oikein johdettuna ja oikeanlaisessa yrityskulttuurissa ihmiset voivat hyvin, innostuvat, uskaltavat ja tuottavat huomattavasti parempaa tulosta kuin hierarkkisesti ja tuotantolähtöisesti johdetuissa yrityksissä.

Franklyn kulttuuri on vasta rakentumassa. Rakennamme sitä kaikki yhdessä: tiedämme, mitä tavoitteita kohti suuntaamme.

Pyrimme tarjoamaan jokaiselle työn, jossa kukin saa itselleen sopivan määrän tukea ja toisaalta omaa vastuunkantoa. Otamme huomioon erilaiset elämäntilanteet. Pyrimme läsnäolon ja etätyön väliseen sopivaan balanssiin, jotta sekä tiimityö että itsenäinen työskentely toimivat mutkattomasti.

Luomme ilmapiirin, jossa jokainen uskaltaa ja haluaa sanoa mielipiteensä. Annamme aktiivisesti sekä kiittävää että kehittävää palautetta. Iloitsemme onnistumisista. Kehitämme aktiivisesti yhdessä asiakastyötämme, prosesseja ja osaamista. Varmistamme, että työtehtävät ja vastuut ovat kullekin motivoivia. Saavat innostumaan.

Täältä tullaan menestys ja kasvu! Täältä tullaan työllistyminen! Täältä tullaan Suomi ja suomalaiset!

 

Kirjoittaja on Frankly Partnersin toimitusjohtaja Anna-Riikka Hovi