Vahasalo: Yliopistolaki on vakuutus syvää lamaa vastaan

”Olemme viime vuosina saaneet nähdä, miten perinteisten alojen työpaikkoja on siirtynyt halvempien työvoimakustannusten maihin. Tätä päivää on myös lisääntyvä kilpailu korkean osaamisen työpaikoista. Uudistumistarve koskee paitsi Suomea, myös koko Euroopan unionia, joka ilman osaamisperustaista kasvua uhkaa jäädä taantuman sydänmaaksi”, Vahasalo toteaa.

Uudella yliopistolainsäädännöllä luomme suomalaisille yliopistoille mahdollisuuden kehittyä omien alojensa huipuiksi. Suomalaisten on lisättävä panoksia kansainvälisen kilpailun kiristyessä. ”Suomalainen perusopetus on saanut maailmalla kiitosta ja pärjännyt erinomaisesti Pisa-tutkimuksissa. Meidän on luotava maailman parhaimman koulun käyneille lapsillemme ja nuorillemme mahdollisuus jatkaa erinomaisissa yliopistoissa täällä koti-Suomessa”, Vahasalo painottaa.
Yliopistojamme ei uudisteta kansainvälisesti katsoen hetkeäkään liian aikaisin. Vahasalon mukaan on selvää, että maailmantalouden lähtiessä nousuun, Suomen menestyminen kansainvälisessä kilpailussa tulee perustumaan entistäkin enemmän korkealaatuiseen tutkimukseen, huippuosaamiseen ja niiden hyödyntämiseen.
”Uudella lailla taataan nyt konkreettisesti se, että suomalaisista yliopistoista tulee parempia paikkoja opiskella, opettaa ja tehdä tutkimusta”, Vahasalo iloitsee.
Lisätietoja: Raija Vahasalo, gsm 050 511 3090

Kuvat