Uutta kasvua ja työllisyyttä

Uuden hallituksen tärkein tavoite on vakauttaa Suomen julkinen talous. Valtion velkasuhde käännetään vaalikauden aikana selkeään laskuun. Hallitusohjelmaan sisältyy 2,5 miljardin euron sopeutustoimet. Jos päätetyt sopeutustoimet eivät riitä velkasuhteen taittamiseen, teemme uusia toimia.

Valtiontalouden turvaamiseksi tehtävät leikkaukset koskettavat aina jotakuta ja verojen korotukset on aina jonkun maksettava. Tärkeintä on kuitenkin se, että hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohja turvataan. Oma kotipesä on pidettävä puhtaana: emme voi päästää Suomea hallitsemattoman talouskehityksen uralle.

Sopeutuksesta huolimatta hallitus vahvistaa kestävää talouskasvua, työllisyyttä ja kilpailukykyä. Hallitus on sitoutunut siihen, että merkittävistä sopeutustoimista huolimatta työn verotus ei vaalikauden aikana kiristy. Hallitus vahvistaa suomalaista osaamista ja luo entistäkin houkuttelevampaa toimintaympäristöä yrityksille.

Ilman yrittäjyyttä ja yksityisen sektorin tuomaa taloudellista kasvua ja työpaikkoja ei olisi suomalaista hyvinvointia. Pidämme huolta siitä, että Suomessa kannattaa tulevaisuudessakin yrittää, työllistää ja luoda kasvua.

Verotuksen painopistettä siirretään kasvua haittaavasta työn ja yrittämisen verotuksesta kohti ympäristö- ja terveysperusteista verotusta. Työn verotusta kevennetään korottamalla kunnallisverotuksen perusvähennystä ja työtulovähennystä. Yritysten yhteisöveroa kevennetään. Tämän lisäksi hallitus on valmis tukemaan maltillisia palkkaratkaisuja kotitalouksien ostovoimaa ja yritysten kilpailukykyä parantavilla veroratkaisuilla.

Hallitus tukee kasvua ja työllisyyttä myös mm. keventämällä metsä- ja metalliteollisuuden energiaverolaskua noin 120 miljoonalla eurolla vuosittain, investoimalla raideliikenteen kehittämiseen, lisäämällä suomalaisten yritysten vienninrahoitusta sekä lisäämällä panostuksia vihreään talouteen ja tutkimusinfrastruktuuriin. Tämän lisäksi hallitus investoi kymmenillä miljoonilla euroilla kotimaiseen kaivosteollisuuteen.

Hallituksen tavoitteena on painaa työttömyysaste viiteen prosenttiin vaalikauden loppuun mennessä. Nuorisotyöttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan on varattu liki 140 miljoonan euron satsaukset.

Julkisen talouden kantokyvyn vahvistamiseksi hallitusohjelmaan on kirjattu kaksi hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeistä rakenteellista uudistusta: suomalaisten työurien pidentäminen ja entistä rohkeampi kuntauudistus.

Työuria pidennetään niin alusta, keskeltä kuin lopustakin. Hallitus toteuttaa yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa pitkäjänteisen ratkaisun työuriemme pidentämiseksi, työeläkejärjestelmän rahoituksen turvaamiseksi ja riittävän eläketurvan varmistamiseksi.

Kuntauudistuksen perimmäisenä tavoitteena taas on turvata jokaisen kansalaisen laadukkaat ja tasa-arvoiset palvelut kestävällä tavalla. Hallitusohjelmaan kirjatun uudistuksen päämääränä on vahvoihin peruskuntiin perustuva elinvoimainen kuntarakenne, joka turvaa kuntalaisten peruspalvelut.

Haastavasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta hallitus vakauttaa Suomen julkisen talouden ja samalla luo Suomeen uutta työtä ja kestävää kasvua. Samalla hallitus parantaa perusturvaa, vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä huolehtii entistäkin paremmin kaikkein heikoimmista.

Jyrki Katainen
Pääministeri