Tolvanen: Kyllä ikä­ihmisten turvalli­suudelle ja hyvin­voinnille

Kokoomuksen kansanedustaja Kari Tolvasen mielestä ikäihmisten turvallisuutta ja hyvinvointia voidaan oikeasti parantaa, ilman että heitä tarvitsee sulkea laitoksiin. Myös ikäihmisten itsemurhia voidaan vähentää. Viimeaikaisessa keskustelussa on unohtunut, että suurin osa ikäihmisistä elää täysipainoista elämää kotonaan ja vain pieni osa laitoksissa. Suuntaus on hyvä. Tarvitaan kuitenkin toimivia palveluita, ystäviä ja turvallisuutta.

– Ikäihmiset joutuvat erilaisten rikosten uhreiksi enenevässä määrin. Poliisin tietoon tulee vuosittain noin tuhat ikäihmiseen kohdistuvaa pahoinpitelyä. Perheväkivallan osuus on ollut pahoinpitelyistä noin kymmenen prosenttia. Piilorikollisuuden määrä on suuri läheisväkivaltatapauksissa. Oman puolison tai eläkerahat ryöstävän lapsen ilmiantaminen on vaikeaa, Tolvanen toteaa.

Tolvasen mukaan ikäihmisille on jaettava tietoa rikoksilta ja onnettomuuksilta suojautumiseksi.

– Viranomaisten on muutettava toimintatapojaan, jotta ikäihmisten kaltoinkohtelu ei jää piilorikollisuudeksi, Tolvanen toteaa.

Ikäihmisen elämä päättyy itsemurhaan Suomessa pahimmillaan keskimäärin lähes joka kolmas päivä. Altistavana tekijänä itsemurhalle on puolison kuolemasta seuraava yksinäisyys.

– Ammatillisen tuen lisäksi yksin jäävä vanhus kaipaa etenkin ystäviä, jotka vievät hänet mukanaan vaikkapa harrastuksiin. Kaikki teot eivät siis vaadi kalliita organisaatioita ja rahaa, vaan pieniä tekoja ja välittämistä.

Tolvanen pitää tärkeänä myös kolmannen sektorin ikäihmisten eteen tekemää työtä.

– Erilaiset järjestöt ja yhdistykset ovat tehneet arvokasta työtä yksinäisyyden torjumisessa ja vanhuksien aseman parantamisessa. Tätä työtä on julkisten palvelujen lisäksi tuettava. Toimivien terveyspalvelujen ohella tarpeellisten ystävien ja turvallisuuden lisäämiseen ei tarvitse juurikaan rahaa, vaan meidän kaikkien asennemuutosta, lopettaa Tolvanen.

Lisätietoja: Kansanedustaja Kari Tolvanen, p. 040 583 5501