Toivakka: Yritysten välisten maksuaikojen lyheneminen vahvistaa suomalaista yrittäjyyttä

Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Lenita Toivakka on tyytyväinen, kun yritysten välisiä maksuaikoja lyhentävä laki vahvistui tänään.

?Muutoksella tuetaan suomalaista yrittäjyyttä ja erityisesti pieniä alihankintayrityksiä. Aiempi lainsäädäntö on ajanut monia pienyrityksiä taloudellisiin vaikeuksiin, kun ne ovat joutuneet odottamaan saataviaan usean kuukauden ajan?, sanoo Toivakka.

Laki maksuehdoista muuttuu siten, että maksuaika yritysten välisissä saatavissa alenee 60 päivästä 30 päivään. Maksuajan ylitys on edelleen mahdollista, mutta siitä on pystyttävä sopimaan yhteisymmärryksessä yritysten kesken.

?Uudistus on osa kokoomuksen ajamaa yrittäjyyspakettia, jolla parannetaan erityisesti pk-yritysten toimintaedellytyksiä. Mitä paremmat mahdollisuudet yrityksellä on toimia kotimaassa, sitä helpompaa on sen myös lähteä kansainvälisille markkinoille?, muistuttaa ulkomaankauppaministeri Toivakka.