Stubb: Ympäristöfiksuja energiaratkaisuja

Suomi tarvitsee energiaa. Monessakin mielessä virtaa tarvitaan, mutta nyt kyse on puhtaasti energiapolitiikasta. Kattava ja monipuolinen, mahdollisimman päästötön energiapaletti pitää maamme talouden pyörät pyörimässä. Hallitus on tänä syksynä tehnyt kaksi merkittävää päätöstä energiaratkaisuja koskien.

Viime viikolla teimme merkittävän päätöksen kotimaisen bioenergian puolesta. Turpeen verotus laskee ja metsähakkeen tuki nousee. Sekä edellisellä että nykyisellä hallituskaudella päätöksiä tehtiin päinvastaiseen suuntaan. Kivihiilen maailmanmarkkinnahinnan selkeä lasku, päästöoikeuksien hintojen leikkaantuminen ja veropäätökset ovat johtaneet lopulta viime aikojen kivihiilen käytön lisääntymiseen.

Nyt tehty suunnanmuutos on seurausta tilanteen muuttumisesta. Hallitus tekee politiikkaa ajassa. Kotimaisen turpeen ja metsähakkeen käyttö kivihiilen sijasta on ilmastoystävällisempää ja parantaa kauppatasetta jättäen rahat kotimaahan. Se on myös satsaus suomalaiseen työhön.

Pidemmällä tähtäimellä tavoitteena voi olla sekä fossiilisista polttoaineista että turpeesta luopuminen. Vielä lähivuosina se ei kuitenkaan ole realistista. Siksi valinta on ennemmin suomalainen energiantuotanto kuin ulkomainen tuontitavara.

Aiemmin hallitus teki myönteisen päätöksen Fennovoiman ydinvoimaluvan täydentämisestä laitetoimittajan osalta. Lisäsimme lupaan ehdon vähintään 60 prosentin suomalaisomistuksesta – tai vaihtoehtoisesti EU/ETA -omistusosuudesta. Fennovoiman hanke vähentää toteutuessaan tarvetta tuontienergiaan, kun laitos toimii Suomessa, suomalaisten lakien alaisuudessa.

Hanke on myös kustannustehokas askel kohti kivihiilestä luopumista. Suomalaiselle teollisuudelle ja kuluttajille uusi ydinvoimala tarkoittaa valmistuessaan pienempää sähkölaskua. Nämä hyödyt on mahdollista saavuttaa ilman valtion tukia. Tämä on energiasektorilla myönteinen poikkeus.

Molemmat päätökset ovat tärkeitä Suomen huoltovarmuuden, talouden sekä ympäristön kannalta. Ympäristöä ja ilmastoa suojellaan parhaiten kustannustehokkailla toimilla. Mitä pienemmin kustannuksin päästöjä vähennetään, sitä enemmän niitä on samoilla resursseilla mahdollisuus vähentää. Minulle on tärkeää, että teemme osamme ilmastonmuutoksen torjumisessa. Nyt se tehdään ympäristöfiksusti. Samalla työ energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähteiden käytön parantamiseksi jatkuu.

Päätöksillä on myös vahva alueellinen vaikutus. Miljardiluokan investointi Pyhäjoelle tuo työpaikkoja. Turvepäätös lisää työpaikkoja turvemaakunnissa.

Alueellinen näkökulma on tärkeä. Esimerkiksi biotalous on valtava mahdollisuus juuri Pohjanmaan eri alueille ja Lapille. Kainuu ottaa hyvää etunojaa biotaloudessa. Oulussa vahvuutena on puolestaan esimerkiksi ICT-sektori. Vastaavia esimerkkejä löytyy joka puolelta Suomea. Kehitetään ja tuetaan näitä paikallisia vahvuuksia. Näin saamme Suomen uuteen nousuun.

Suomen saaminen kasvu-uralle vaatii ponnistuksia meiltä kaikilta. Hallituksen päätökset varmistavat, että näihin ponnistuksiin riittää energiaa nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjoitus julkaistu useissa sanomalehdissä 15.10.2014.