Stubb ja Räty: Kokoomuksen sote-linja on valinnanvapaus

Ensi vaalikauden tärkein rakenneuudistus on sote-uudistus. Sote-uudistuksessa ratkaistaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus sekä julkisen talouden kestävyys.

Kokoomukselle tärkeintä sote-uudistuksessa on se, että palvelut rakennetaan ihmislähtöisesti, ei hallinnon näkökulmasta. Sosiaali- ja terveydenhuollon tärkein tehtävä tulevina vuosikymmeninä on pitää huoli siitä, että ihmiset saavat tarvitsemansa palvelut vaikuttavasti, laadukkaasti ja oikea-aikaisesti. Tavoitteen saavuttaminen vaatii valinnanvapauden nostamista uudistuksen keskiöön.

Kokoomuksen puheenjohtaja, pääministeri Alexander Stubb ja sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty esittelivät kokoomuksen sote-linjaa maanantaina.

?Jokaisen suomalaisen on voitava luottaa siihen, että laadukkaita julkisia palveluita saa, kun niitä tarvitsee. Me emme tarvitse jonotusta tai luukulta toiselle pompottelua, vaan valinnanvapautta?, pääministeri Stubb linjasi.

Valinnanvapausmallin toteuttaminen on Ruotsissa johtanut perusterveydenhuollon palveluiden saatavuuden parantumiseen. 90 prosenttia ruotsalaisista saa ajan terveysasemalleen viikon sisällä.

?Miksi emme toteuttaisi tätä mallia meille sovitettuna myös Suomessa? Sote-uudistuksessa keskeistä on uudistaa rahoitusjärjestelmä valinnanvapautta tukevaksi ja siirtää järjestämisvastuu nykyistä laajempien harteiden vastuulle?, Räty sanoi.

Rädyn mukaan keskustelu sote-uudistuksen ympärillä on keskittynyt liiaksi hallintorakenteisiin. Kokoomukselle tärkeää on, että hallintorakenteet tukevat laadukasta ja järkevää toimintaa. Sote-alueiden lukumäärän on mahdollistettava tuottavuuden kehittymien ja siksi niitä ei voi olla enempää kuin nykyisiä sairaanhoitopiirejä.

?Suhtaudumme ylimääräiseen verotuksen tasoon varauksella. Kansalaisten verorasitetta ei tule nykyisestä lisätä, pikemminkin päinvastoin?, Räty sanoi. 

Suomalaisten on Rädyn mukaan koettava, että maksetuille veroeuroille saa vastinetta, eivätkä toimivat palvelut edellytä esimerkiksi yksityistä terveysvakuutusta. Jokaisella pitää olla tulotasosta riippumatta mahdollisuus valita, mistä hankkii palvelunsa.

?Joku voi valita terveysaseman, joka on lähimpänä kotia tai työpaikkaa. Joku toinen voi käyttää valintakriteerinä aukioloaikoja, tuttua lääkäriä tai lyhyitä jonoja. Ihmisten on voitava luottaa palveluihin; siihen, että hoitoon pääsee ja että palvelut ovat laadukkaita ja selkeitä?, Räty sanoi.

Sote-uudistuksessa palveluiden järjestäminen ja tuottaminen on erotettava toisistaan.

”Meillä on Suomessa paljon laadukkaita palveluntuottajia, jotka ovat sekä julkisia että yksityisiä. Oleellista on, että syntyvä sote-ratkaisu mahdollistaa kilpailun palveluntuottajien välillä ja edesauttaa uusien innovaatioiden syntymistä. Järjestämisvastuun ollessa alueilla, pitää palveluita voida tuottaa kunnissa ja lähellä ihmisiä. Palveluketjujen integraatio on tärkeää ja siitä huolehtii vahva alueellinen järjestäjä?, Räty sanoi.