Satonen: Uudistukset tehdään jotta suomalaisilla olisi työtä

Tosiasioita ei pääse pakoon. Julkisessa taloudessa on kymmenen miljardin kestävyysvaje. Velaksi eläminen jatkuu seitsemättä vuotta, eikä selviä merkkejä käänteestä ole.

Suomi velkaantuu vauhdilla, joka hipoo EU:n finanssipolitiikan sääntöjen rajoja. Tarvitaan isoja uudistuksia laajalla rintamalla. Omissa käsissä olevat keinot on käytettävä. On saatava käänne aikaan. Meidän kansan valitsemien päättäjien on tehtävä sitä, mihin kansa on meidät valinnut: Päätöksiä. Päätöksiä, joilla turvataan hyvinvointiyhteiskunta!

Suomalaisen työn kilpailukyvyn palauttaminen on yksinkertaisesti välttämätöntä tehdä. Reaaliset yksikkötyökustannukset ovat 2000-luvun aikana karanneet käsistä, ja sen me suomalaiset olemme antaneet tapahtua ihan itse. Yhdessä nämä ongelmat on myös ratkaistava. Se on tehtävä, jotta voimme jatkossakin tarjota suomalaisille maksuttoman koulutuksen ja laadukkaat terveyspalvelut sekä välttämättömät tulonsiirrot.

Pohjoismainen yhteiskuntamalli on maailman paras. Sen emme saa Suomessa antaa päättämättömyyden seurauksena romahtaa. Siksi meidän on itse, omilla päätöksillämme, varmistettava rahoituspohjan kestävyys. Sen on oltava riittävän vahva palveluiden ja huolenpidon varmistamiseksi myös tuleville sukupolville. Tästä on kysymys ja siksi hallitus teki kaikkensa, jotta tähän maahan olisi saatu yhteiskuntasopimus. Sen suomalaiset olisivat tarvinneet.

Vieläkin on työmarkkinajärjestöillä mahdollisuus ja toivottavasti onnistuvat. Maltillinen palkkaratkaisu olisi tervetullut kilpailukykyä vahvistavien toimien jatkoksi. Hallitus ei kuitenkaan voi enää odottaa ja siksi uudistukset on nyt laitettava liikkeelle. Tälle Kokoomuksen eduskuntaryhmä antaa täyden tukensa. Suomalainen työ pitää kustannuksiltaan palauttaa samalle lähtöviivalle kilpailijamaiden kanssa.

Tosiasioiden kiistäminen on kaiken viisauden loppu. Työttömyys on vuodessa kasvanut yli 30 tuhannella. Suunta on kestämätön. Näin korkealla työttömyyden tasolla ei voida turvata kestävää hyvinvointia. Se on fakta.

Suomi on ainoa EU-maa, jonka talous ei kasva. Ikärakenteemme on epäedullinen. Vuosien saatossa kasaantunut byrokratia ja normitaakka ovat heikentäneet aloitteellisuutta ja riskinottohalukkuutta. Mallioppilas on kiihtyvällä vauhdilla matkalla kohti kriisimaiden ja autettavien joukkoa.

Julkistalouden tasapainottamistarpeesta puolitoista miljardia on hallitusohjelmassa pyritty kattamaan ensisijaisesti yhteiskuntasopimuksella. On hyvä, että yhteiskuntasopimuksen korvaavat toimet takaavat nyt saman vaikutuksen. Emme joudu nyt leikkaamaan lisää, emmekä korottamaan veroja. Suomi nostetaan tästä suosta turvaamalla nykyisiä työpaikkoja ja luomalla uusia. Siksi me tätä nyt teemme.

Nämä ovat poikkeuksellisia toimia poikkeuksellisina aikoina. Niitä ei tehdä siksi, että haluttaisiin leikata työntekijöiden etuja. Nämä uudistukset tehdään siksi, että suomalaisilla olisi töitä: Turvataan olemassa olevia työpaikkoja, luodaan uusia työpaikkoja työnsä menettäneille ja koulusta valmistuville. Tehdään työntekijän palkkaaminen kannattavammaksi.

Kokoomuksen eduskuntaryhmä on erittäin tyytyväinen siihen, että perhevapaiden kustannuksia tasataan 2500 euron kertakorvauksella. Kyseessä on pitkään odotettu, merkittävä tasa-arvoteko. Tämä parantaa erityisesti nuorten naisten työmarkkina-asemaa. Ei voi olla niin, että 2010-luvulla äitiriski estää naisia pääsemästä työuralla eteenpäin. Muutosturvapaketissa myös irtisanotuille annetaan tukea valmennukseen uuden työn etsimistä varten, sekä myös oikeus työterveyshuoltoon puoli vuotta irtisanomisen jälkeen. Nämä ovat hyviä toimia!

Hallitus on ollut koko ajan johdonmukainen viiden prosentin kilpailukykytavoitteessa. Hyvään lopputulokseen voidaan päästä useampaa tietä. Onkin hyvä, että hallitus on vielä maanantaina muokannut pakettia tasapuolisemmaksi siten, että ylityö- ja sunnuntaikorvausten leikkauksista luovuttiin ja lomarahoista tingittiin. Näin on saatu kokonaisuus, joka kohtelee reilusti eri aloilla työskenteleviä. Tämä oli tarpeellinen muutos.

Edessä on vielä vuosien savotta. Nyt on kuitenkin otettu pitkä askel oikeaan suuntaan. Toimeen on ryhdytty suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan pelastamiseksi. Tähän työhön ovat tervetulleita kaikki ne, jotka ovat valmiita tosiasiat tunnustamaan. Kokoomuksen eduskuntaryhmä tukee hallituksen esitystä.

 

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoro kilpailukykytiedonannosta 30.9.2015