Satonen: Thors haukkuu väärää puuta turvapaikkajonoista

? Thors haukkuu nyt väärää puuta. Maahanmuuttovirasto tekee hyvää työtä, mutta Suomen lainsäädännössä ja käytännöissä on edelleen parantamisen varaa, Satonen sanoo.

Satonen korostaa, että Suomen maahanmuuttopolitiikkaa on aivan viime aikoina kehitetty usein lakimuutoksin. Turvapaikkahakemusten määrä laski vuoden 2009 6000:sta hakemuksesta 4000:een vuonna 2010. Esimerkiksi EU-kansalaisten turhat turvapaikkahakemukset ovat käytännössä loppuneet. Tämä säästää resursseja niitä enemmän tarvitseville. Satosen mielestä muutokset olisi kuitenkin pitänyt toteuttaa aikaisemmin eikä vasta vaalikauden viime metreillä.

? Thorsin vitkastelu esitystemme toteuttamisessa on siis osaltaan ruuhkauttanut maahanmuuttoviraston turvapaikkakäsittelyä, Satonen toteaa.

Satonen on tyytyväinen tehtyihin muutoksiin, mutta on huolissaan perheenyhdistämishakemusten ruuhkautumisesta.

? Thors on halunnut pitää kiinni nykyisistä perheenyhdistämiskäytännöistä, mikä on johtanut hakemusmäärän nopeaan kasvuun ja käsittelyn ruuhkautumiseen. Kokoomus on esittänyt, että perheenyhdistämiskäytäntöjä muutettaisiin. Perheenjäsenten oleskeluluvan edellytyksenä tulisi olla riittävä toimeentulo ja asunto. Vaatimus ei kuitenkaan koskisi pakolaisia, Satonen sanoo.

? Kokoomus haluaa turvapaikkapolitiikassa tukkia porsaanreiät, jotta ne, jotka ovat aidosti avun ja suojelun tarpeessa saisivat turvapaikkapäätöksen mahdollisimman nopeasti, Satonen päättää.

 

Kansanedustaja Arto Satonen on toiminut Kokoomuksen eduskuntaryhmän maahanmuuttotyöryhmän puheenjohtajana. Työryhmän vuonna 2009 julkaisema raportti: ”Realismia turvapaikkapolitiikkaan, resursseja kotoutumiseen”.