Satonen: Realismia turvapaikkapolitiikkaan, resursseja kotoutumiseen

”Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu on saatava taittumaan perusteettomien hakemusten määrää vähentämällä. Kun rima on saatu oikealle tasolle ja käsittelyprosessi ripeämmiksi, vapautuvat resurssit on kohdennettava turvapaikan saaneiden tehokkaaseen kotouttamiseen”, kansanedustaja Arto Satonen vaatii. Järkeistämisen on syytä lähteä Suomen turvapaikkapolitiikan yhdenmukaistamisesta muiden Pohjoismaiden, erityisesti Ruotsin kanssa.

Työryhmän mielestä kotouttamispalveluita tulisi saada yhdeltä luukulta. Palveluiden tulisi olla kaikkien saatavilla ja kieliopinnot olisi syytä tuoda osaksi työelämää. Erityishuomio on kohdistettava myöhään maahan tulleisiin nuoriin, joiden koulutustarpeet ovat moninaiset. Myös kolmannen sektorin hankkeiden tukeminen on oiva tapa auttaa maahanmuuttajanuorten kotoutumista. Tämän lisäksi lapsiaan kotona hoitavat maahanmuuttajanaiset, jotka eivät ole työttömiä työnhakijoita, on saatava kotouttamisohjelman piiriin.

Työryhmä linjaa, että turvapaikanhakijoiden määrän vaihtelun vuoksi maahanmuuttohallinnon varat olisi syytä erottaa budjetin menokehyksen ulkopuolelle seuraavalla vaalikaudella. ”Suomeen pitää saada jäädä siksi, että on oikeutettu turvapaikkaan eikä siksi, että asiaa ei ole ehditty käsitellä määräajassa”, Satonen muistuttaa.

Muita työryhmän esityksiä ovat ikätestauksen kirjaaminen lakiin sekä perheenyhdistämisen ulottaminen vain ydinperheeseen. Yksin tuleen nuoren kohdalla perheen yhdistämisprosessin saisi käynnistää vain alaikäinen. Lisäksi yksin tulleen alaikäisen turvapaikanhakijan kohdalla, tulisi ensisijaisesti kartoittaa mahdollisuutta yhdistää perhe lähtömaahan pohjoismaisten käytäntöjen mukaisesti.

Lisätietoja:

Työryhmän puheenjohtaja Arto Satonen, gsm 050 511 3110, arto.satonen@eduskunta.fi

Työryhmän sihteeri Anna Anttinen, gsm 040 759 7883, anna.anttinen@eduskunta.fi


Kuvat

Tiedostot