Satonen: Puolueiden on yhdessä etsittävä ratkaisu turvallisuuden ja oikeuslaitoksen toiminnan varmistamiseksi

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Arto Satosen puhe eduskunnassa talousarvio 2015 lähetekeskustelussa 16.9.2014

Arvoisa puhemies,

Usein unohtuu, että Suomi on maailman parhaita maita elää ja yrittää. Me kaikki muistamme Newsweekin 2010 vertailun, jossa olimme maailman paras maa. Melkein mittari kuin mittari näyttää meille kärkisijoja.

Samalla meillä on yli 350 000 työtöntä. Talous on taantunut kaksi edellistä vuotta. Tälle vuodelle ennustetaan nollakasvua ja ensi vuodelle kituliasta. Vientimme, investoinnit tai BKT:mme ei ole palautunut vieläkään vuoden 2008 tasolle. Globaali taantuma ei ollut syytämme, mutta kriisi paljasti todelliset ongelmamme. Vertailumaat ovat toipuneet meitä paljon paremmin.

Miten voi olla, että kilpailukykyvertailujen kärkeen sijoittuva maa ei pärjää oikeassa maailmantalouden kilpailussa? Olemme kuin huippu-urheilija, joka pärjää kuntotesteissä, mutta ei pärjää kentällä. Potentiaalimme ei tällä hetkellä realisoidu.

Liian moni työpaikka on siirtynyt ulkomaille. Yksikkötyökustannukset ovat Suomessa kohonneet vuodesta 2000 yli 35 % kun esimerkiksi Saksassa nousu on vain 10 %. Tilanne korjaantuu vain pitkällä aikavälillä tuottavuutta nostamalla, paikallista sopimista lisäämällä ja palkkamaltilla, joka on onneksi jo aloitettu.

Huono taloudellinen tilanne heijastuu väkisin myös julkisen sektorimme rahoitukseen. Kestävyysvaje on jopa 10 miljardia. Pitkittyessään nämä ongelmat uhkaavat hyvinvointiyhteiskuntamme perusteita.

Arvoisa puhemies,

Kokoomus haluaa varmistaa, että Suomi on jatkossakin maa, jossa kaveria ei jätetä. Tähän ajatteluun kuuluu myös yksilön vastuu itsestään ja lähimmäisistään. Paikkamme maailman kärjessä on tullut ahkeralla työllä ? ja paikka siellä pitää ansaita joka päivä. Suomea pitää uudistaa, jotta meillä on tulevaisuudessakin toimivat peruspalvelut kuten terveydenhuolto ja peruskoulu.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä tämä budjetti vastaa osaltaan ajankohtaisiin haasteisiimme.

Valtion velkaantuminen vähenee kolme miljardia, 7,4:stä 4,5:een miljardiin. Budjetin loppusummaa ei ole yksikään hallitus sitten Paavo Lipposen ensimmäisen saanut laskemaan kahtena vuonna peräkkäin – nyt sen tekee Stubbin ensimmäinen. Tämä on budjetin suurin saavutus.

Vasemmalla laidalla tätäkin salia toivottaisiin elvytystä eli lisävelkaantumista. Tämä ei ole kestävää politiikkaa. Elvyttää kannattaa jos ongelma on suhdanteellinen ja elvytykseen on varaa. Suomen ongelmat eivät ole suhdanteellisia vaan ennen kaikkea rakenteellisia. Edessä ei ole ?velat kuittaavaa kasvua?. EU:n velkakriteeri eli 60% bkt-suhde ylittyy ensi vuonna. Velkatie on kuljettu loppuun.

Kokoomuksen talouspoliittinen linja kiteytyy kahteen asiaan: maltilliseen mutta määrätietoiseen sopeutukseen ja todellisiin rakenneuudistuksiin. Budjettiriihen yhteydessä täydennettiin välttämätöntä rakennepoliittista ohjelmaa. Eläkeratkaisu on elintärkeä kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi. Nyt on ratkaisun aika ja kolmikannalla näytön paikka. Mikäli sopua ei synny, hallituksen tulee toimia, kuten pääministeri on todennut. Lisäksi tulee jatkaa työtä suomalaisen työn kilpailukyvyn eteen.

Meidän tulee edelleen panostaa myös työhyvinvointiin, jotta kaikki jaksavat töissä mahdollisimman hyvin.  Suomen pitää toteuttaa vielä monia merkittäviä uudistuksia esimerkiksi valtionhallinnossa, verotuksen rakenteessa ja byrokratian karsinnassa. Esimerkiksi kuntien tehtävien vähentäminen on välttämätöntä. Suomalaisen vientiteollisuuden toimintaedellytysten turvaamiseksi tarvitsemme kilpailukykyistä energiaa kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.

Arvoisa puhemies,

Tarvitsemme erittäin kipeästi myös kasvupanostuksia. Suomen vahvuudet ovat korkeassa osaamisessa, tutkimuksessa ja uusissa innovaatioissa. Kokoomus pitää hyvänä, että tutkimukseen ja korkeakoulutukseen esitetyt lisäleikkaukset päätettiin budjettiriihessä perua. Ei ole viisasta säästää sieltä, mistä uuden kasvun pitäisi alkaa.

Emme saa myöskään unohtaa osaamisen vankkaa kivijalkaa, laadukasta peruskouluamme. Hallitus löysi yhteisen ratkaisun luopumalla oppivelvollisuusiän nostamisesta ja ohjaamalla kaiken tuen sitä kipeimmin tarvitseville, syrjäytymisvaaran alla oleville nuorille.

Tärkeää on, että kasvua tukevia liikennehankkeita rahoitetaan ympäri koko Suomen. Periaate on oikea: liikennehankkeet pitää sitoa järkevään maankäyttöön ja kaavoitukseen, jotta niistä saadaan paras mahdollinen hyöty irti. Rakentaminen vauhdittuu ja asuntopula kasvualueilla helpottuu. Monia elinkeinoelämälle ja maakunnallisesti tärkeitä hankkeita käynnistyy ympäri maata. On tärkeää, että perusinfra toimii hyvin koko maassa.

Arvoisa puhemies,

Jokaisella suomalaisella pitää olla oikeus tuntea olonsa turvalliseksi Suomessa. Kansalaisten turvallisuus ja oikeusturva ovat valtion ydintehtäviä, joita ei voi verrata muihin valtion menoihin. Korkeimman oikeuden presidentti Pauliine Koskelo on todennut, että ?Oikeusturva ei ole mikä tahansa julkinen palvelu, vaan oikeusvaltion kulmakiviin kuuluva perus- ja ihmisoikeus.? Kokoomuksen eduskuntaryhmä yhtyy tähän näkemykseen.

On tosiasia, että oikeuslaitoksemme ja viranomaisemme ovat joutuneet kovien säästöpaineiden kohteiksi. Oli välttämätöntä, että hallitus perui esimerkiksi oikeuslaitoksen toimintamenoihin esitetyt lisäsäästöt.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä suomalaisten turvallisuus ja oikeusturva eivät voi olla vuosittaisten budjettikiistojen pelinappuloita. Mielestämme puolueiden on yhdessä etsittävä yli vaalikausien ulottuva ratkaisu siihen, miten sisäisen turvallisuuden ja oikeuslaitoksen toiminta turvataan. Kokoomus haluaa etsiä tätä ratkaisua ja käydä keskustelut kaikkien puolueiden kanssa jo kuluvan syksyn aikana.

Arvoisa puhemies,

Stubbin ensimmäisen hallituksen budjetti on vaikeiden aikojen tuotos, joka kuitenkin katsoo tulevaisuuteen. Taloustalkoissa olemme vasta tien alkupäässä. Onneksi ensiaskeleet on kuitenkin otettu. Ensi vaalikaudella sekä sopeutuksen, kasvupanosten että rakenneuudistusten tulee jatkua. Pidetään Suomi maailman parhaana maana!