Satonen: Paikallisen sopimisen esityksillä lisää työtä ja luottamusta

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen pitää yhteistoiminta-asiamies Harri Hietalan torstaina julkistettuja esityksiä tarpeellisina askelina kohti tehokkaampia työmarkkinoita ja vahvempaa työllisyyttä.

”Kaikki työllisyyttä lisäävät uudistukset tulevat suureen tarpeeseen. Vain niillä voidaan rahoittaa hyvinvointiyhteiskunnan palvelut ja toimeentulon turvaavat tulonsiirrot. Paikallisen sopimisen paketti on hallitusohjelman työlinjan tärkeimpiä osia. Sen toteuttaminen on välttämätön edellytys hallitusohjelman työllisyystavoitteen saavuttamiseksi”, Satonen kommentoi.

Satonen muistuttaa, että esitykset laajentaisivat toteutuessaan sopimusvapautta. ”Erityisen tärkeää on avata paikallisen sopimisen mahdollisuus myös järjestäytymättömille yrityksille. Ehdotus tuo yritykset keskenään tasavertaisemmiksi muuttuviin taloudellisiin oloihin sopeutumisessa”, Satonen arvioi.

Muista ehdotuksista Satonen ottaa esiin etenkin työaikapankkia koskevien säädösten nostamisen lainsäädäntöön. ”Toinen tärkeä yksityiskohta on henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien lisääminen. Se on keino sitouttaa työntekijöitä ja työnantajia yhteiseen etuun. Yrityksen menestys ja työpaikkojen säilyminen kulkevat käsi kädessä”, Satonen päättää.