Satonen: Koulurauhalakia parannettava vielä

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Arto Satonen kiittää ex-opetusministeri Gustafssonia sekä vasta aloittanutta opetusministeri Kiurua tuoreesta hallituksen lakiesityksestä, joka parantaa koulurauhaa.

”Uusi lakiesitys on odotettu parannus koulujen työrauhaan?, Satonen toteaa. ?Lakiesitykseen on jäänyt kuitenkin vielä joitakin kehittämistä vaativia kohtia?, sanoo Satonen.

?Toivon, että sivistysvaliokunta täydentää lakia eduskuntakäsittelyn aikana siten, että perusasteelle luodaan käytäntö, jonka mukaan vaarallisesti käyttäytyvältä oppilaalta voidaan evätä kouluun pääsy kolmen päivän ajaksi. Tämä on niin lapsen itsensä kuin myös muiden lasten etu. Samalla tukitoimien olisi alettava välittömästi eikä lasta jätettäisi missään tapauksessa yksin?, Satonen vaatii.

Satonen harmittelee, että ministeri Kiurun esityksestä on jätetty pois tämä OAJ:nkin toivoma mahdollisuus puuttua vaaratilanteisiin epäämällä oppilaan pääsy kouluun kolmeksi päiväksi. Tällainen käytäntö on voimassa ammattikouluissa, tällä lakiesityksellä se tulee myös lukioihin, mutta perusasteelta se jää edelleen puuttumaan.

?Mikäli oppilas tarkoituksellisesti aiheuttaa vakavan vaaratilanteen tai uhkaa muita, olisi hänenkin kannaltaan pelkästään järkevää, että asiaan puututtaisiin heti. Niin hänelle itselleen kuin muillekin lapsille annettaisiin viesti, että vaarallinen käytös ei ole sallittua ja johtaa selvittelyyn, jonka jälkeen on mahdollista taas aloittaa puhtaalta pöydältä?, Satonen kuvailee.

?On päivänselvää, että koulurauhaa koskeva laki täytyi päivittää. Sastamalan koulun rehtori nousi julkisuuteen, kun apulaisoikeuskansleri moitti kurinpitotoimia, jotka arkijärjellä ajateltuna olivat perusteltuja. Myös se tuntui omituiselta, etteivät rehtori tai opettajat saa puuttua koulumatkalla tapahtuvaan kiusaamiseen?, Satonen huomauttaa.

?On hyvä, että uudessa laissa esimerkiksi jälki-istuntoja on mahdollista kehittää enemmän kasvatukselliseen suuntaan. Jatkossa oppilas voidaan esimerkiksi velvoittaa korjaamaan jälkensä, jos hän on tahallaan paikat sotkenut?, Satonen sanoo. ?Samalla opettajille tulee mahdollisuus viedä eteenpäin tietoonsa tullut, koulumatkan aikana tapahtunut epäasiallinen käytös?, Satonen kiittelee.