Satonen ja Virolainen: Byrokratia ei saa tulla nuorten työllistymisen tielle

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Anne-Mari Virolainen ja eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Arto Satonen peräävät nopeita ratkaisuja nuorten työhön pääsyn helpottamiseksi.

– On järkyttävää, että hyvät aikeet nuorten auttamiseksi ovat työmarkkinajärjestöjen neuvotteluissa kaatuneet byrokratiaesteisiin, varapuheenjohtajat sanovat.

Työmarkkinajärjestöjen välisissä neuvotteluissa muun muassa nuorten työllistäminen palkkatuella on kaatunut työsopimuslain koukeroihin. Satosen ja Virolaisen mielestä nuorille, ensimmäiseen työpaikkaan tuleville olisi kuitenkin pystyttävä löytämään jonkinlainen oma työllistymispolku, jossa työsopimuslain käytäntöä voitaisiin tulkita normaalia kevyemmin.
– Jos tämä ei onnistu palkkatuen kautta, on kartoitettava muut keinot, kaksikko vaatii.

Virolaisen ja Satosen mukaan keinoja on oltava, jos allekirjoitamme sen, että yhteiskunnasta syrjään ajautuvien nuorten auttaminen on yhteinen asia.
– Olemme itse rakentaneet apukeinot estävän byrokratian, meidän on osattava se myös purkaa, kaksikko tiivistää.

Kokoomuslaisten mukaan on selvää, ettei uudistusten tavoitteena ole polkea tai kiertää lomautus- ja irtisanomisajan takaisinottovelvoitteita tai muita työsopimuslain säädöksiä, vaan auttaa nuoret työhön kiinni.
– Olennaisinta olisi löytää keinoja, jotka kannustavat työnantajia palkkaamaan nuoria ja samalla innostaisivat nuoria työntekoon.

Satonen ja Virolainen sanovat, että yksi selvitettävä polku olisi muun muassa nuorille suunnattu ensiverokortti.
– Ensimmäistä kertaa opintojen jälkeen työelämään siirtyvä nuori voisi tehdä töitä vaikkapa parin vuoden ajan muita alemmalla veroprosentilla. Jos pystyisimme liittämään tähän kokonaisuuteen ensiverokortilla työskenteleville alhaisemmat työn sivukulut tai hieman muita alemman palkkatason, kokonaisuus saattaisi olla erittäin kannustava sekä nuoren että työnantajan näkökulmasta. Alhaisempi palkka kannustaisi työllistämään, ja pienempi palkkasumma puolestaan kompensoitaisiin nuorelle matalammalla veroprosentilla. Ratkaisu ei siis olisi kummaltakaan osapuolelta pois, Satonen ja Virolainen sanovat.

Anne-Mari Virolainen ja Arto Satonen vetävät Kokoomuksen eduskuntaryhmän työllisyystyöryhmää, joka pyrkii kartoittamaan keinoja suomalaisen työn lisäämiseksi ja uusien työpaikkojen syntymiseksi.

Lisätietoja:
Arto Satonen p. 050 511 3110
Anne-Mari Virolainen p. 050 512 1941