Satonen: Harmaan talouden torjuntaan ja maahanmuuttoon tärkeitä lisäresursseja

Hallitus perustaa Verohallinnon yhteyteen harmaan talouden selvityskeskuksen ja ottaa ensi vuoden huhtikuussa käyttöön käännetyn arvonlisäverovelvollisuuden rakennusalalla. Uudistusten kokonaiskustannus on 3,8 miljoonaa euroa vuodelle 2011.

– Lisäpanostus harmaan talouden torjuntaan on erittäin tärkeä. Satsaukset maksavat itsensä takaisin moninkertaisesti. Käännetty arvonlisäverovelvollisuus lisää valtion verotuloja arvioilta 100 miljoonalla eurolla vuodessa. On kansantalouden kannalta järkevää panostaa työehtojen valvontaan ja talousrikollisuuden torjuntaan.

Nopeampi turvapaikkakäsittely on myös hakijan etu

Hallitus osoittaa maahanmuuton kustannuksiin 36 miljoonaa euroa lisää vuoden 2010 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Maahanmuuton kokonaismenot ovat 203 miljoonaa euroa, josta pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon kuluu 87 miljoonaa euroa ja kunnille maksettaviin korvauksiin 100 miljoonaa euroa.

– Osa rahasta käytetään turvapaikkahakemusten käsittelijöiden palkkaamiseen, mikä helpottaa ruuhkan purkamista. On kaikkien etu, että hakemuksiin saadaan päätös kohtuullisessa ajassa. Suojelun tarpeessa olevat ihmiset pääsevät sopeutumaan suomalaiseen elämänmenoon. Kotoutumisen kannalta on myös tärkeää, että valtio tulee kuntia vastaan ja lisää niille maksettavia korvauksia.

– Järjestelmän toimivuuden kannalta oleellista on viilata turvapaikkapolitiikkaamme niin, että Suomi ei houkuttele perusteettomia hakijoita, eli henkilöitä, jotka eivät ole suojelun tarpeessa. Eduskunta on jo toteuttanut useita tarkistuksia, mikä näkyy selvänä hakijamäärien laskuna. Näin resursseja vapautuu todellisessa avun tarpeessa olevien maahanmuuttajien suojeluun ja kotouttamiseen.

Lisätietoja:

Kansanedustaja Arto Satonen, puh 050 511 3110


Kuvat