Satonen: Budjettiesityksen linja on oikea ? kasvuennusteen kanssa oltava tarkkana

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen pitää valtiovarainministeriön budjettiesityksen suurta linjaa oikeana.

– Budjettiesityksessä laitetaan toimeen joukko kehysriihessä sekä aikaisemmin vaalikaudella päätettyjä leikkauksia ja veronkorotuksia sekä satsataan uusiin kasvutoimiin. Tämä on oikea linja, jolla puolustetaan Suomen julkisen talouden uskottavuutta. Sopeutustoimien ansiosta myös valtion lainanotto vähenee merkittävästi edeltävästä vuodesta. Vaikka suunta on oikea, emme silti voi olla tyytyväisiä tilanteeseen, jossa otamme miljardikaupalla lisävelkaa, Satonen toteaa.

Ukrainan kriisi sekä Venäjään kohdistuvat rajoittavat toimet vaikuttavat Suomen talouden kehitykseen negatiivisesti.

– On tärkeää, että hallitus arvioi budjettiriihessä tarkasti kansainvälisen kehityksen vaikutukset Suomen talouteen. Budjettiehdotusta ei voi rakentaa liian ruusuisten kasvuoletusten varaan, Satonen toteaa.

Ensi vuonna voimaan astuu myös joukko aiemmin sovittuja kasvutoimia. Infra- ja liikennehankkeita aikaistetaan, yliopistoja kannustetaan varainhankintaan valtion vastinrahalla, yritysten edustusmenojen vähennyskelpoisuus palautetaan ja työn verotusta kevennetään.

– Vaikka finanssipolitiikan linja on ensi vuonna selvästi kiristävä, niin näillä oikein kohdennetuilla kasvutoimilla on oma positiivinen vaikutuksensa talouskehitykseen, Satonen sanoo.

Rinne esittää talousarvioehdotuksessaan noin 200 miljoonan euron uusia leikkauksia, joista osa kohdennettaisiin kasvun ja työllisyyden kannalta tärkeisiin kohteisiin.

– Rinteen esittämä periaate on oikea: valtion menoja on kohdennettava uudelleen kasvun ja työllisyyden kannalta tärkeimpiin kohteisiin. Leikkauskohteista on kuitenkin sovittava koko hallituksen kesken, Satonen korostaa.

Satonen pitää erikoisena Rinteen tapaa tuoda budjettiesitykseen uuden ehdotuksen eläketulovähennyksen korottamisesta. Satonen painottaa, että hallitus on yhdessä sopinut ensi vuoden veropolitiikan linjasta kevään kehysriihessä sekä kesäkuun hallitusohjelmaneuvotteluissa. Uusien verovähennysten kehitteleminen valtiovarainministeriön sisäisessä budjettiriihessä ilman, että niistä on sovittu hallituksen kesken antaa Suomen talouspolitiikan sekä veropolitiikan linjasta tempoilevan kuvan. Satosen mielestä valtiovarainministerin tulisi omalla toiminnallaan lisätä luottamusta Suomen julkisen talouden hoitoon.

-Kokoomus katsoo, että vaikeassa taloustilanteessa mahdolliset uudet toimet olisi kohdistettava ennen muuta työnteon kannattavuuden parantamiseen, koska suomalaisen työn kilpailukyvyn vahvistaminen on talouskasvun kannalta tärkeää. On hyvä muistaa, että kaikki hyvää tarkoittavat verovähennykset jouduttaisiin rahoittamaan tulevien sukupolvien piikkiin otettavalla velkarahalla, Satonen muistuttaa.

Satonen korostaa, että budjettiriihen suurin kysymys on rakennepoliittisen ohjelman toimeenpano.

– Rakennepoliittisen ohjelman tavoitteet esimerkiksi kuntien tehtävien vähentämisestä, työurien pidentämisestä sekä rakenteellisen työttömyyden alentamisesta on saavutettava. Jos tavoitteet eivät näytä toteutuvan, niin hallituksen on linjattava budjettiriihessä uusia toimenpiteitä, Satonen sanoo.