Ryhmäpuheenjohtaja Arto Satonen: Pitkään toivottu koulutussopimus etenee vihdoin

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen kehuu selvityshenkilöiden tänään luovuttamaa raporttia koulutussopimuksesta. Raportissa esitellään uutta koulutussopimusmallia, joka mahdollistaa nykyistä joustavammat polut työpaikalla tapahtuvan oppimisen edistämiseen ja tutkinnon suorittamiseen käytännönläheisesti. Satosen mukaan koulutussopimusmalli on huolella valmisteltu, toteuttamiskelpoinen esitys.

”Koulutussopimuksessa yritys, koulutuksen järjestäjä ja opiskelija sopivat keskenään koulutussopimuksen. Koulutussopimus olisi koulutussuhde, eikä työsuhde. Opiskelija voisi saada opintotukea opintotukilain edellytysten mukaan, eikä palkkaa lähtökohtaisesti maksettaisi”, kertoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Arto Satonen.

Koulutussopimuksella kouluttautuminen korvaa jatkossa nykyisen koulutusjärjestelmän työssä oppimisen. Oppisopimus jää jatkossakin voimaan koulutussopimuksen rinnalle, mutta sitä yhtenäistetään kaikilta mahdollisilta osin koulutussopimuksen kanssa. Näin saavutetaan kaikkien osapuolten toivomaa selkeyttä ja saavutettavuutta.

Koulutussopimus vaatii, että sopimuksen tarjonnan ja siihen liittyvän opiskelijaksi ottamisen tulee olla ympärivuotista ja joustavaa. Koulutussopimuksen, kuten oppisopimuksenkin, osapuolia olisivat opiskelija, työpaikkana toimiva yritys sekä koulutuksen järjestäjä. Tutkinnon osan oppimista ohjaavien opettajien ja ohjaajien tulee tehdä tiivistä yhteistyötä.

”Yrityksille koulutussopimus olisi selkeä malli, jonka kautta yritykset voisivat tarjota koulutussopimuspaikkoja. Yrityksen ja oppilaitoksen välisen vastuunjaon kannalta selkeä ja taloudellisesti yrityksille mahdollinen malli tukisi yrityksiä tarjoamaan koulutuspaikkoja riittävästi”, Satonen toteaa.

”Opiskelijoille koulutussopimus olisi tapa saada hankittua ammattiosaamista ja tutkinto työelämässä nykyistä helpommin. Kun paikkojen saatavuutta voitaisiin lisätä, auttaisi se opiskelijoita saamaan koulutuspaikkoja nykyistä paremmin. Koulutussopimuksessa yrityksen lisäksi oppilaitos olisi mukana tarpeeksi vahvasti siten, että laadukas tutkinto saataisiin turvattua”, Satonen toteaa.

Koulutussopimuksessa päätoimisella opiskelijalla on oikeus koulutuksen järjestäjän toimesta maksuttomaan ateriaan sekä opintotukeen. Opiskelijan status ja oikeudet opintososiaalisiin etuuksiin säilyisivät samana riippumatta siitä, opiskeleeko hän oppilaitoksessa, koulutus- tai oppisopimuksella työpaikalla tai muissa ympäristöissä. Opintososiaalisten etujen tasoon vaikuttaisivat nykyiseen tapaan opiskelijan opintojen päätoimisuus, opintojen eteneminen, muut opintoihin saatavat tuet sekä opiskelijan saamat tulot tulojen laadusta riippumatta.

”Koulutussopimus tuo opiskelijoille aidosti lisää vaihtoehtoja tarjontaan. On positiivista, että jatkossa ammatillinen koulutus palvelee entistä monipuolisemmin opiskelijoiden yksilökohtaisiin tarpeisiin. Mikäli opiskelija on kiinnostunut suorittamaan esimerkiksi vain tutkinnon osan, hän voi sen joustavasti suorittaa”, päättää Satonen.