Risikko vie esityksen alkoholimainonnan rajoittamisesta valtioneuvostoon

– Lapsiin ja nuoriin kohdistuva alkoholimainonta tulee lopettaa. Näin tärkeää asiakokonaisuutta ei saa jättää odottamaan seuraavaa vaalikautta, Risikko sanoo.

Lapsiin ja nuoriin kohdistuva mainonta lopetettaisiin kieltämällä alaikäisiin kohdistuvan mainonnan keinot.

– Lakiin lisättäisiin kattava luettelo mainonnan keinoista ja paikoista, joiden perusteella mainonnan voidaan katsoa kohdistuvan alaikäisiin, Risikko tähdentää.

Jatkossa kiellettyjä olisivat myös ne mainonnan keinot, joilla annetaan kuva alkoholin sosiaalisista ja seksuaalisista menestystä lisäävistä vaikutuksista.

Lisäksi esitys pidentäisi televisiomainonnan kieltoa 21:stä kello 23:een. Kielto ulottuisi myös radiomainontaan.

Risikko arvioi, että vaalien läheisyys alkoi vakavasti haitata valmistelutyötä. Hän pelkää politikoinnin jo johtaneen kohtalokkaaseen viiveeseen lain valmistelussa. Keskusta on halunnut syksystä saakka lähestyä alkoholimainonnan rajoituksia Ranskan mallin pohjalta.

– En kannata esillä ollutta Ranskan tapaa rajoittaa alkoholimainontaa. Se mahdollistaisi muun muassa kikkailun juoman hinnalla, alkoholiprosentilla ja niiden yhdistelmällä. Mielikuvia käytettäisiin edelleen. Näin on tapahtunut Ranskassa ja näin varmaan tapahtuisi Suomessakin.

Ranskan malli ei ole käytössä muualla eikä sen vaikuttavuudesta ole näyttöä. Ranskassa nuorten humalahakuinen alkoholinkäyttö on itse asiassa lisääntynyt.