Risikko: Sairaanhoitopiirin autettava kuntia lääkäripalvelujen järjestämisessä

? Monissa kunnissa kärsitään edelleen tilanteesta, jossa lääkäripalveluita ei saa, koska lääkäreitä ei yksinkertaisesti ole. Jatkossa sairaanhoitopiirien pitää auttaa kuntia lääkäripalveluiden järjestämisessä terveyskeskuksissa, peruspalveluministeri Paula Risikko sanoi vieraillessaan keskiviikkona 13.4. Mikkelissä.

Valtioneuvosto on juuri hyväksynyt asetuksen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksesta. Asetus täsmentää terveydenhuoltolakia. Samaan sairaanhoitopiiriin kuuluvien kuntien on sovittava terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa mm. kuntien välisestä yhteistyöstä, perusterveydenhuollon kehittämisestä, yhteistyöstä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken sekä henkilöstön saatavuuden turvaamisesta.

? Terveydenhuollon järjestämissuunnitelmassa on myös sovittava, miten sairaanhoitopiiri vahvistaa terveyskeskusten toimintaa järjestämällä erikoissairaanhoidon palveluja ja muuta tukea terveyskeskuksiin, Risikko totesi.

? Suunnitelmassa on sovittava myös, miten potilaan hoidon kokonaisuus sovitetaan yhteen. Potilasta ei pidä pompottaa luukulta luukulle, vaan hoidon kokonaisuudesta on nyt sovittava yhdessä kuntien ja sairaanhoitopiirin kanssa, Risikko sanoi.

Vappuna voimaan tulevassa terveydenhuoltolaissa ja sitä täsmentävillä asetuksilla säädetään terveydenhuollon tehtävistä sekä terveyspalvelujen sisällöistä. Uusi laki vahvistaa perusterveydenhuoltoa, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä edistää terveyspalvelujen saatavuutta ja tehokasta tuottamista. Lailla halutaan myös varmistaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tiivis yhteistyö ja asiakaskeskeisyys. Terveydenhuoltolaki lisää mahdollisuuksia valita terveydenhuollon palveluja yli kuntarajojen.