Risikko: Opettajilla oltava oikeus puuttua kouluhäiriköintiin

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko on huolissaan koululuokissa lisääntyneestä häiriökäyttäytymisestä ja levottomuudesta. Suomessa luokat ovat levottomampia kuin OECD:n maissa keskimäärin. OAJ:n kyselyn mukaan 71 % opettajista kokee työrauhaongelmien lisääntyneen merkittävästi viime vuosina, minkä vuoksi opettajat tarvitsevat lisävaltuuksia voidakseen ylläpitää työjärjestystä.

– Opettajat tarvitsevat sekä lisävaltuuksia että uusia keinoja puuttua häiriöihin ja kiusaamiseen, Risikko sanoo.

Risikko korostaa, ettei kasvatusta voi ulkoistaa kouluille, vaan ensisijainen kasvatusvastuu on lasten vanhemmilla. Kysymys on Risikon mukaan järkevistä rajoista, joita kaikki lapset ja nuoret tarvitsevat.

– Niin oppilaille kuin opettajille on taattava työrauha ja turvallinen ympäristö, Risikko painottaa.

Koulurauhan lisäksi myös oppilaisiin kohdistuvaan kiusaamiseen on puututtava.

– Kodin ja koulun välinen yhteistyö on aivan keskeisessä roolissa silloin, kun opettaja havaitsee kiusaamista. Perusopetuslaissa oleva yhteistyövelvoite kodin kanssa oikeuttaa opettajan ilmoittamaan kuulemastaan kiusaamisesta lapsen vanhemmille. On tärkeää, että aikuiset puuttuvat asiaan välittömästi. Vanhempien rooli ja toiminta korostuu näissä tilanteissa ja jatkotoimenpiteissä.

Yhteistyötä kodin ja kotien välillä pitääkin edelleen kehittää, jotta tärkeät viestit kulkevat opettajien ja vanhempien välillä.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko puhui Pieksämäen Seudun Kokoomuksen 90-vuotisjuhlassa.

Lisätietoja:

Erityisavustaja Ulla Heinola, p. 050 537 4945